Pod upravom Komunalnog društva Kozala nalazi se osam groblja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova,  Donja i Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

O kulturi sahranjivanja na ovim prostorima govori i podatak da je u Rijeci 1872. godine, jednom od prvih gradova Europe, groblje Kozala postalo javno groblje. Groblja Kozala i Trsat su 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra- Temeljem vrijedne spomeničke i ambijentalne vrijednosti riječkih groblja Komunalno društvo Kozala je od 2004. godine primljeno u Udruženje značajnih europskih groblja (A.S.C.E. – Association of Significant Cemeteries of Europe).

U povodu 130 godina vođenja njegovih knjiga ukopa KD Kozala je 2005. godine izdalo monografiju o riječkom komunalnom groblju Kozala i o kulturi pokapanja u Rijeci.

Grad Rijeka kroz program zaštite i očuvanja kulturnih dobara (prema Odluci o grobljima, o održavanju grobnih mjesta koja su proglašena spomenicima kulture dužan brinuti Grad), Grad provodi zaštitu i očuvanje Groblja Kozala i Trsat te Mauzoleja Gorup na groblju Kozala

Aleja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata smještena je u dijelu Centralnog gradskog groblja Drenova, neposredno uz spomen obilježjima poginulim braniteljima 118. brigade i 71. bojne Vojne policije, što je jedinstveno rješenje u Republici Hrvatskoj. U Aleji prvi su ukopi započeli tijekom 1991. godine.

Na Kozali postoji i groblje kućnih ljubimaca, ponovno otvoreno 2021. godine.

Informacija o vremenu posjeta groblju te pravilima ponašanja na groblju nalazi se na mrežnim stranicama KD Kozala.