Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj  100/18125/19147/20119/22156/2233/23)  predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova.

Potreban broj mrtvozornika utvrđuje se sukladno broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave te je za područje Grada Rijeke potreban najmanje 1 mrtvozornik na svakih 15.000 stanovnika, odnosno ukupno najmanje 9 mrtvozornika. Za mrtvozorenje na području grada Rijeke predloženi su:

  • prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr.med.,
  • Alen Malašević, dr. med.,
  • Dejan Ivošević,dr.med.,
  • Danijel Marčinko, dr. med.,
  • Nenad Đorđević, dr.med.,
  • Nera Fumić mag.med.techn.,
  • Martina Pereza Guščić, dr.med.,
  • Dubravka Dundović bacc.med. tech.

KONTAKT INFORMACIJE

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/III, Rijeka
T +385 51 351-922
E-mail: zdravstvo@pgz.hr