Gradnja i održavanje riječkih groblja odvija se po posebnim programima koji se donose na godišnjoj razini, a za koje su sredstva osigurana u gradskom proračunu.