Kako postupiti u slučaju smrtnog slučaja?

Kada smrt nastupi i kući

Kada smrt nastupi u kući, potrebno je obavijestiti policiju pozivom na broj 192, koja upućuje mrtvozornika da pregledom utvrdi činjenicu smrti, i izda:

 • dozvolu za pokop umrle osobe,
 • potvrdu činjenice smrti i
 • potvrdu o smrti.

Pregled pokojnika mrtvozornik obavlja u roku od 12 sati od nastupa smrti, odnosno 12 sati od primitka obavijesti o slučaju smrti. Nakon pregleda mrtvozornika, obitelj pokojnika poziva Dežurnu službu KD Kozala d.o.o. Rijeka, na tel. br. 512-528 ili mob. br. 091 571 6098, za sve potrebe prijevoza, opremanja i sahrane pokojnika.

Kada smrt nastupi u bolnici, domovima za starije osobe i drugim ustanovima

U tim slučajevima obitelj pokojnika ili osoba koja skrbi o sahrani može se obratiti na KD Kozala d.o.o. Rijeka za prijevoz pokojnika do mrtvačnice na CGG Drenova i mjesta sahrane bilo na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu.

Preuzimanje i prijevoz pokojnika KD Kozala d.o.o. Rijeka vrši svakodnevno, tijekom cijele godine u vremenu od 8.00 do 22.00 sata.

Sve informacije o tome kako postupiti u slučaju smrti nalaze se u brošuri „Smrtni slučaj i kako postupiti…“, koju je izdalo KD Kozala.

Pogrebne i druge usluge

Cjelovitu pogrebnu uslugu, koja uključuje organizaciju sahrane, ugovaranje termina i mjesta sahrane, odabir pogrebne opreme, te dodjelu grobnog mjesta na korištenje pruža Komunalno društvo Kozala. Uz pogrebne, ovo komunalno poduzeće pruža i klesarske usluge.

Opisi usluga i načini predavanja zahtjeva opisani su na portalu e-usluga.

Dodatne informacije o ukopu i pogrebnim uslugama te raspored sahrana mogu se pronaći na mrežnim stranicama KD Kozala.

Vezani dokumenti:

 • Odluka o grobljima (Službene novine Grada Rijeke broj 4/19 i 7/21)
  Ovom se Odlukom utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, održavanje groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.
  Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Komunalno redarstvo.
 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (Službene novine Grada Rijeke broj 6/19 i 3/20)
  Ovim se Općim uvjetima utvrđuju uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području grada Rijeke međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.