Osnovne informacije i nezaobilazni detalji o tome kako postupiti u slučaju smrti nalaze se u brošuri „Smrtni slučaj i kako postupiti…“, koju je 2008. godine izdalo KD Kozala.