Odjel za kulturu Grada Rijeke sustavno prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koordinira provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada te surađuje s nadležnim službama i institucijama.