Sustavna zaštitna arheološka istraživanja.

Hrvatski restauratorski zavod uz potporu Grada Rijeke proveo je sustavna arheološka istraživanja na Trgu pul Vele crikve koja su omogućila bolji uvid u povijesni razvoj Rijeke. Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele crikve provode se usklopu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u domeni arheologije – koje Grad Rijeka provodi i financira od 2007. godine. Prvi program proveden 2007. godine odnosio se na zaštitna arheološka istraživanja na području nekadašnjeg rimskog Principija – također na području Starog grada.

Od šezdesetih godina prošlog stoljeća poznato je kako se ovdje nalaze zanimljivi arhitektonski ostaci antičkih termi, dok je kasnije potvrđeno postojanje prvih kršćanskih kultnih prostora antičke Tarsatice nastalih na području tada već zapostavljenog kupališta. Saznanja o ostacima tako vrijednih arheoloških ostataka u samom središtu grada nametala su potrebu za pokretanje ovih opsežnih istraživanja tijekom kojih su pronađeni zanimljivi arhitektonski nalazi. Tako su istraživanja na spoju Jelačićevog trga i Užarske ulice otkrila ostatke antičkog bedema, a ispred zgrade Croatia Recordsa nalaze antičkih termi. Pokazalo da su terme izgrađene u dvije faze, u 1. i 4. stoljeću, a pronađeni su i ostaci hipokausta – sustava podnog grijanja prostorija i bazena. Također su pronađeni i neki srednjovjekovni nalazi, a pretpostavlja se da se radi o crkvi sv. Bernardina.

Pul Vele Crkive, Arheološki radovi

Prva sustavna zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Pul Vele Crikve započeo je Grad Rijeka u kolovozu 2008. godine te ih povjerio Hrvatskom restauratorskom zavodu iz Zagreba i Novotehni d.d. iz Rijeke. U sklopu zaštitnih arheoloških istraživanja na ovom lokalitetu prikupljeni su i dokumentirani pokretni nalazi (keramika, kosti, metal) i nepokretni nalazi. Otkriveni su ostaci starog gradskog bedema, dvije faze rimskih termi (prva faza – 1. st, čiji su zidovi otkriveni u temeljima; i druga faza – 3. st čiji su zidovi zidani u tehnici opus mixtum s dijelovima arhitekture kao što su hipokaust, kanal za vodu, kupališni bazen sa stepenišnim prilazom koji se nalazi na njegove dvije strane, podnice, rimski podni mozaici, sarkofag i drugo), zidovi kasnosrednjevjekovnog kompleksa koji se nalaze iznad otkrivenih rimskih, groblje s pripadajućim zidanim grobnicama iz 17. st, te ranokršćanski mozaici i ostaci ranokršćanske bazilike pronađeni ispred pročelja crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije.