KRPAnje Grada – urbanističko-arhitektonski projekt Društva arhitekata Rijeke (DAR) i Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Tijekom četiri godine, program projekta sadržavao je stručne međunarodne radionice, predavanja, izrađeni su idejni projekti i publikacije koji su potom prezentirani javnosti. Cilj je bio proučavanje određenih urbanih lokaliteta tj, urbanih praznina grada (pr. stare industrijske komplekse koji su izvan uporabe) te njihov potencijal kao funkcionalne cjeline koja može doprinijeti kvaliteti gradskog života. Svaka godina bila je tematski vezana za jedan takav urbani fragment Rijeke.

Proučavanje i istraživanje provodile su pozvane svjetske škole arhitekture (od 5 do 7 škola). Svaki fakultet sudjelovao je s grupom od 5 do 7 studenata, kojima je dodijeljen mentor, renomirani arhitekt. Projekt se godišnje odvijao u dvije faze: predavanjima, radionicama, i odlaskom na teren. Nakon toga slijedila je izrada prijedloga i programa na matičnom sveučilištu kroz semestar te naposljetku njihova prezentacija.

KRPAnje Grada bavilo se sljedećim temama:

 • Rekonstrukcija šireg područja rafinerije na Mlaci, bila je tema projekta 2008. godine. INA (najveća hrvatska naftna kompanija) je tada bila u procesu gašenja dijela proizvodnje na ovoj lokaciji. Smatrali smo da je za početak prilično intrigantno istraživati prostor na kojem još uvijek postoji industrija, ali je izvjesno da je u određenom roku više neće biti.
  PATCHing the city 2008.
 • Napuštena lučka skladišta, bila su tema 2009. godine.
  Provedeni su analize i nova promišljanja lučke infrastrukture koja se na ukupno 100-tinjak hektara prostire linearno tangirajuci najstroži gradski centar. Iako je predmetno područje prostorno-planskom dokumentacijom grada Rijeke definirano kao IS (infrastruktura), opći stručni stav je da se radi o nepoznatom, skrivenom i neotkrivenom ‘gradu unutar grada’ zbog čega je i odabran radni naslov workshopa – Nevidljivi grad.
  KRPAnje grada 2009.
 • U sklopu radionice 2010. predstavljena je knjiga Rijeka Krpanje grada koja je sakupila radove sa radionice iz 2008. godine te je održana izložba pojedinih detaljnije razrađenih projekata prošlih radionica kao i predavanje i okrugli stol sa prominentnim riječkim (gradonačelnik, ravnatelj Lučke uprave itd.) i stranim govornicima (voditeljica Ureda za prostorno uređenje i urbani dizajn, Grad Rotterdam te predstavnik urbanističkog ureda ASTOC iz Kölna koji već 10 godina, na bazi prvoplasiranog rješenja na urbanističkom natječaju, vode planerski i razvojni proces dijelova luke Hamburg Hamburški urbanistički projekt HafenCity).
  KRPAnje grada 2010.
 • KRPAnje 2011. – Public L, osmišljeno je u organizaciji Društva arhitekata Rijeke, Grada Rijeke, Musagetes fondacije, Sveučilišta Pescara i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovalo je 7 svjetskih fakulteta arhitekture.U sklopu manifestacije održala su se tematska predavanja u Gradskoj vijećnici. Tema je bila posvećena urbanističkoj i arhitektonskoj razradi dijela gradskog morskog i riječnog waterfronta. Slijedom određenih gospodarskih kretanja i procesa koji su se desili u posljednjih 10-ak godina, najveći dio promatranog područja transformiran je iz industrijskih ili infrastrukturnih, u područja dostupna javnosti. Jedan dotad posve zapostavljeni, nevidljivi i nedostupni grad otvoren je građanima i sad se nalazi pred slojevitom tipološkom, funkcionalnom i programskom preobrazbom putem koje će i u potpunosti postati javnim, otvorenim i gradskim. Kompletno područje novoformiranog gradskog javnog prostora u obliku obrnutog slova ‘L’ od Lukobrana do Hartere potrebno je planerski razraditi na način da se utvrde osnovne premise i ciljevi osiguranja kompaktnosti prostora koji je u najvećem opsegu potrebno sačuvati kao javni. Zadatak svih radnih grupa-sudionika bio je da na temeljnoj planerskoj razini, dakle samo koncepcijski i analitički razrade kontinuum javnog prostora cijelog područja obuhvata uz more, Mrtvi kanal i Rječinu sve do Marganova.
  KRPAnje grada 2011.

 

Kako je sve počelo:
U ozračju kvalitetnog razvojnog trenutka u Rijeci, u kojem je usvojen Prostorni plan i Generalni Urbanistički Plan te u kojem su provedeni važni arhitektonski natječaji (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, autobusni kolodvor, gradska knjižnica, izgradnja višestambenih građevina po programu POS-a, također i sudjelovanje u međunarodnom arhitektonskom projektu EUROPAN 7 i 10 te izgradnja bazenskog kompleksa na Kantridi), Društvo arhitekata Rijeke pokrenulo je inicijativu za održavanje ove međunarodne arhitektonske radionice koja bi se bavila problemima urbanizacije dijela podgrađenih gradskih fragmenata. Odlučeno da se strategijski i dugoročni ciljevi prostorno-planskih dokumenata Grada nadograde kvalitetnom stručnom raspravom nad dijelom gradskog tkiva koje je (zbog različitih razloga) tijekom povijesti sustavno zanemarivano i urbanistički zaobilaženo.

Korist od projekta:
Postignuto je slojevito stručno (prostorno-planersko, programsko, tipološko, gospodarsko, razvojno, arhitektonsko) promišljanje ovih zona i predlaganje strategija i projekata koji će biti na tragu aktualnih globalnih rješenja sličnih prostora, programa i tipologija. Osim dobivanja sustavnih i sveobuhvatnih stručnih urbanističko-arhitektonskih rješenja koja bi se trebala implementirati putem izmjena i dopuna PPUGR i GUP-a, cilj radionice bio je ujedno i animiranje šire javnosti za uređenje dijela gradskih područja i akcenata kojim nedvojbeno čine ukupni gradski identitet.

Zašto studenti:
Sam projekt posvećen je studentima pošto su oni ti koji su oslobođeni obaveza davanja pragmatičnih i brzih rješenja te njihova mašta može pozitivno isprovocirati širi krug ljudi da kritičnije promatraju sve što se događa vezano za ovaj ali i za sve druge gradske prostore sličnih potencijala. Smatramo da su studentske radionice, u kombinaciji s renomiranim arhitektima kao mentorima grupa, idealan alat za nesputano urbanističko i arhitektonsko istraživanje. Energija i zanos studenata koja se mudro usmjerava mentorskom podrškom redovito rezultira neočekivanim i inovativnim rješenjima.