Zid na Klobučarićevom trgu, odnosno stari gradski zid ispred Osnovne škole „Nikola Tesla“ upisan je u registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske od 1970. godine kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Predstavlja ostatke gradskih zidina čiji se čitav opseg protezao današnjom sjevernom stranom Korza, istočnom stranom Supilove ulice, južnom stranom ulice Žrtava fašizma te Starčevićevom i ulicom Pavla Rittera Vitezovića te je presijecao današnji Klobučarićev trg. Ove gradske zidine, građene u srednjem vijeku na ostacima antičkih, sastavljene su od nepravilnih tesanaca ispunjenih lomljenim kamenom i ciglom povezanom vapnenom žbukom te su porušene 1782. godine po naredbi cara Josipa. Dio zidina na Klobučarićevom trgu ostao je sačuvan jer je zatvarao sjevernu stranu nekadašnjeg ženskog benediktinskog samostana sa crkvom sv. Roka, koja je porušena 1914.

Budući Klobučarićev trg

Prilikom izgradnje garaže na Klobučarevićevom trgu 2004. godine, dijelovi srednjovjekovnog zida izmješteni su, deponirani i zaštićeni drvenom oplatom i čeličnim okvirom.

U razdoblju od 2004. godine do danas izrađena je projektna dokumentacija potrebna za vraćanje njegovih dijelova, ishođen su sve potrebne dozvole te proveden čitav niz radnji s ciljem realizacije projekta povratka povijesnog gradskog zida na njegovu izvornu lokaciju, no zbog niza nepovoljnih okolnosti to nije bilo moguće. S ciljem realizacije projekta vraćanja zida Odjel za kulturu Grada Rijeke proveo je tri postupka javne nabave za njegov povratak. Prva javna nabava provedena je 2014. godine, kada su pristigle ponude bile znatno veće od planiranih, odnosno procijenjenih vrijednosti, što se ponovno dogodilo i 2017. godine, iako je procijenjena vrijednost bila znatno veća pa su se oba postupka javne nabave morala poništiti. Treća javna nabava provedena je također 2017. godine, no tada nije pristigla niti jedna ponuda za povratak zida na njegovo izvorno mjesto.

U međuvremenu, provedeno je arheološko istraživanje ostataka in situ uz nekadašnju kulu Lešnjak, u Agatićevoj ulici, kao i deponiranih segmenata zida na zelenoj površini uz Agatićevu i Šporerovu ulicu, te je izrađen konzervatorski elaborat s prijedlogom prezentacije zida.