Dječja kuća i  Gradska knjižnica sastavni su dio EU projekta pod nazivom „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“.

Ciglena kuća u sklopu tvorničkog kompleksa Benčić sagrađena je 1889. kao objekt za sušenje duhana, u doba kada je na toj lokaciji djelovala Tvornica duhana. Naziv Ciglena kuća objekt je dobio iz uočljivih razloga (cigleno zdanje). U novoj namjeni Dječje kuće ovaj se vanjski cigleni dio nije mijenjao.

Dječja kuća - Cigleni objekt radovi rekonstrukcije i uređenja - Kompleks Benčić Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt

Novouređena Dječja kuća unutar kompleksa Benčić

T-objekt, odnosno današnja zgrada Gradske knjižnice Rijeka dio je nekadašnjeg industrijskog  kompleksa tvornice šećera u kojeg je 1867. godine smješten pogon za proizvodnju cigara Virginia. Nakon zatvaranja Tvornice duhana u Drugom svjetskom ratu, u razdoblju od 1945. do 1995. u kompleksu je otvorena Tvornica motora i traktora Rikard Benčić.

Gradska knjižnica Rijeka_nova zgrada