Mauzolej Gorup na groblju Kozala u Rijeci, jedna je od najmonumentalnijih historicističkih grobnica (neoromanička, neobizantska).

Izgrađena je 1882. godine prema projektu značajnog hrvatskog skulptora Ivana Rendića, koji je na riječkim grobljima ostavio nekoliko vrijednih radova. Visoki reljef “Rastanak”, realistički je prikaz naručitelja i njegovo osmero djece, a jedan je od najkvalitetnijih Rendićevih radova. Naručitelj gradnje, Josip Gorup bio je kao poduzetnik i veletrgovac, te graditelj hotela „Evropa“ osoba od značaja u riječkoj povijesti. Mauzolej Gorup zaštićeno je kulturno dobro od 19. veljače 2003. godine.

Odlukom o grobljima Grada Rijeke (Sl. novine 31/2000.) o održavanju grobnih mjesta koja su proglašena spomenicima kulture dužno je brinuti nadležno tijelo Grada.

Slijedom navedenoga Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke je započeo s realizacijom Programa zaštite i očuvanja Mauzoleja Gorup. Tijekom 2003. godine izrađen je Konzervatorski elaborat Mauzoleja Gorup sa smjernicama i prijedlogom zahvata obnove koji je izradio Konzervatorski odjel u Rijeci (autorica mr. sc. Gordana Grčić-Petrović, prof.) temeljem Ugovora sklopljenog sredinom 2002. godine s Gradom. Nakon toga pristupilo se izradi dokumentacije postojećeg stanja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta obnove Mauzoleja. Izrađivač projektne dokumentacije je Zavod za graditeljsko nasljeđe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (autor mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh.).

Nakon završetka izrade Projekta obnove mauzoleja Gorup na groblju Kozala i prikupljanja svih potrebnih suglasnosti (2003.) Odjelu gradske uprave za poduzetništvo upućena je cjelokupna dokumentacija temeljem koje je izvršena priprema za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova na njegovoj obnovi. Zbog poništenja javnog nadmetanja do početka realizacije programa nije došlo tijekom 2005., već nakon ponovljenog postupka u 2006.g., a odabrani izvođači su: Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba i SARD d.o.o. iz Donjeg Stupnika, s kojima je potpisan ugovor o izvođenju radova.
Program obnove i rekonstrukcije mauzoleja Gorup obuhvaćao je: izvođenje građevinskih i zanatskih radova te izvođenje restauratorskih radova na kamenu, na metalnim dijelovima i na mozaiku.

Obnovom mauzoleja obitelji Gorup rekonstruiran je izvorni izgled ove monumentalne grobnice poštujući na taj način autora, prvotnog vlasnika kao i spomenički karakter mauzoleja. Istodobno se nastojalo otkloniti neke nedostatke prvotne izvedbe koji su doprinijeli znatnim oštećenjima mauzoleja. Planiranom intervencijom nije došlo do promjene površine ili volumena građevine. Projektom je predviđena upotreba izvornih građevnih materijala zatečenih na grobnici te sanacija oštećenja. U dogovoru s Hrvatskim restauratorskim zavodom određeno je koji se elementi grobnice nužno moraju zamijeniti, dok su svi oštećeni elementi koje je bilo moguće zadržati bili pažljivo obnovljeni. Svi izvorni dijelovi mauzoleja koji su pali, ali nisu uništeni, sačuvani su i prilikom obnove ponovno ugrađeni.