Freske Vilima Svečnjaka predstavljaju neočekivani spoj ideja umjetnosti socrealizma s modulacijom poetskog realizma tipičnog za građansko slikarstvo sredine 20. stoljeća.

Freske su oštećene, zapuštene, neobilježene i neosvjetljene, te se stoga započelo s njihovom restauracijom.U OŠ Turnić nalazi se jedna zidna freska Vilima Svečnjaka dok u OŠ Nikola Tesla postoje dvije. Riječ je umjetninama koje na jedinstven način dokumentiraju društvene i estetske vrijednosti svoga vremena.

Grad Rijeka za ove je radove sklopio ugovor s akademskim slikarom i restauratorom Ivanom Bunetom. Konzervatorski nadzor nad restauratorskim radovima vršit će stručni savjetnik – konzervator – restaurator mr.sc. Radovan Oštrić, iz Uprave za zaštitu kuturne baštine konzervatorskog odjela u Rijeci.

Vilim Svečnjak radio je na zidnim plohama u atriju OŠ Nikola Tesla (škola se tada zvala Josip Brusić) nakon Drugog svjetskog rata. Bio je zagrebački slikar koji je poslijeratnih godina bio centralna politička figura riječkog kulturnog i likovnog života. Korijeni njegova figurativnog slikarstva u predratno doba bili su u djelovanju socijalno angažirane grupe Zemlja, a kasnih tridesetih godina slikao je vrlo masivne, realističke ljudske figure.

Takav isti soc-realistički pristup primijenio je i na presloženim slikama u OŠ Nikola Tesla gdje je na zidovima dimenzija 2,40 x 4,50 m, naslikao prizore školskih i vanškolskih aktivnosti pionira koji na jednoj slici uvježbavaju glumu za školsko pionirsko kazalište, a na drugoj pripremaju izložbu dječjeg slikarstva. Slike su nastale 1950. godine.

Vilim Svečnjak, OŠ Nikola TeslaU isto vrijeme Svečnjak je natječajem dobio izvedbu još jedne veće slike za malo predvorje kata OŠ Turnić. Slične tematike, na slici se iz socrealističke figuralnosti horizontalne kompozicije u krajnjim gornjim kutovima pojavljuje geometrijska apstrakcija čistih ploha pastelnih boja. Na slici u školi Turnić prikazani su pioniri u prirodi, na pikniku uz morsku obalu. Tu se u ljetno doba odvijaju kulturno umjetnički programi i sportske aktivnosti. U središtu je stol za zakusku koju pripremaju djevojčice dok dječaci diskutiraju u hladovini bora. Cijela slika djeluje idilično, a grade ju pastelni plavi tonovi.
U objema školama zidne slike imale su zadaću prikazati optimizam novih pedagoško-odgojnih principa razvijanja osobne inicijative unutar kolektivnog života škole. O ovim djelima nema mnogo pisanog materijala, ali je jasno da su svjedoci jednog vremena i ustroja poslijeratnog doba.

Ovi radovi od posebne su važnosti jer nisu, kao mnogi drugi, prebrisani, prebojani ili zamijenjeni modernijima koji su tijekom 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća ulazili sa Zapada u umjetnički izraz.
Slike Vilima Svečnjaka mogu se razgledati na svom izvornom mjestu u predvorjima OŠ Nikola Tesla i OŠ Turnić. Iako rađene kazeinskom tehnikom koja se pokazala dobrom i kvalitetnom, zub vremena načeo je slike. Posebno u lošem stanju su slike u OŠ Nikola Tesla, djelomično oštećene, zapuštene, neobilježene i neosvijetljene. Grad Rijeka ukupno je za izvođenje navedenih restauratorskih i dekorativno-slikarskih radova osigurao oko 70.000,00 kn.
Restauratorski i dekorativno slikarski radovi na freskama Vilima Svečnjaka u Osnovnoj školi Nikola Tesla i Osnovnoj školi Turnić, privedeni su kraju.