Zgrada Filodrammatice ima posebnu arhitektonsku vrijednost i zaštićeno je pojedinačno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH. Nalazi se na današnjoj pješačkoj ulici Korzo kao dio gradskog bloka. Nastala je 1891. godine kao adaptacija postojeće kuće Struppi prema projektu riječkog arhitekta Giacoma Zammattija. Podignuta je kao sjedište diletantskog udruženja Societa-Filarmonico Drammatica. Ova zgrada građena je kao dio uličnog niza, interpolirana u inzulu te je iz tog razloga dobila naglasak na glavno južno pročelje. Nad rustičnim prizemljem se ističe piano nobile sa šest polukružnih prozorskih otvora naglašenih arhitektonskom plastikom. Također se ističu tročetvrtinski stupovi korintskih kapitela te balustrada iznad nivoa prizemlja. Ulazni portal je smješten bočno.

Filodrammatica

Hrvatski restauratorski zavod 2003. godine izradio je Konzervatorsko – restauratorsku i tehničku dokumentaciju postojećeg stanja, konzervatorsko – restauratorskih istraživanja i prijedloga zahvata obnove za zgradu Filodrammatice. Slijedom toga a sukladno dopuni konzervatorskog mišljenja koje je izdao Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Rijeci o uređenju interijera i opremanju prizemnog dijela zgrade Filodrammatice u Rijeci u kulturno – turistički posjetiteljski centar EU – projekta Povežimo se baštinom, 2022. godine provedeno je u interijeru prizemlja konzervatorsko – restauratorsko istraživanje stratigrafije slojeva naličja i žbuka na zidovima i stropu te utvrđena izvorna podna obloga.

Tijekom 2024. godine nekadašnji prostor Gradske knjižnice u prizemlju bit će prenamijenjen u kulturno – turistički posjetiteljski centar EU – projekta Povežimo se baštinom: