Muzej moderne i suvremene umjetnosti se na gradskoj mapi pojavio osnivačkim činom 1948., kao Galerija likovnih umjetnosti. Vrata posjetiteljima otvorio je 1949. u Domu kulture Vladimir Švalba Vid (Guvernerova palača). Sedam godina potom preseljen je na drugi kat zgrade Sveučilišne knjižnice u Ulici Dolac, gdje mu se u tri navrata mijenja naziv: 1962. postaje Moderna galerija, 1999. Moderna galerija – Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a 2003. dobiva današnje ime. Od 2017. godine MMSU se nalazi u prostoru H – objekta u kompleksu bivše tvornice Rikard Benčić.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

U industrijskom kompleksu nekadašnje Tvornice šećera u Rijeci, H – objekt bio je pogonska zgrada Šećerane. Godine 1851., u tom je industrijskom kompleksu započela s radom Tvornica duhana, a u razdoblju od 1945. do 1995., Tvornica motora i traktora Rikard Benčić.

Radove na uređenju H – objekta za potrebe preseljenja MMSU-a vrijedne 9.2 milijuna kn financirao je Grad Rijeka

Glavni projektant bio je Dinko Peračić kojem je 2018. godine za projekt novog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) u Rijeci dodijeljena nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) “Bernardo Bernardi” 

Puna funkcionalnost Muzeja realizirat će se nastavkom uređenja, odnosno proširenjem MMSU-a na ostatak prostora H – objekta o  čemu se vode dogovori s tvrtkom PIK o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.