Što obuhvaća projekt revitalizacije?

Projekt pod nazivom “Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci” obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa “Rikard Benčić” u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu kroz ulaganja i opremanje sljedećih sadržaja:

1. Rekonstrukcija i opremanje postojećih objekata:

 • Upravne zgrade u funkciji Gradskog muzeja Rijeka, bruto površine 5.700 m2,
 • T-zgrada u funkciji Gradske knjižnice Rijeka, bruto površine 5.750 m2,
 • H-objekt u funkciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, površina?
 • Ciglene zgrade u funkciji Dječje kuće u sklopu programa Art-kina, Gradskog kazališta lutaka i Gradske knjižnice Rijeka, bruto površine 2.971 m2

2. Uređenje javnih površina (12.690 m2) u sklopu kompleksa

3. Specijalizirano osposobljavanje upravljačkog i stručnog osoblja

4. Komunikacijske i promotivne aktivnosti

5. Upravljanje projektom

 

Kompleks Rikard Bencic, Upravna zgrada, park pred upravnom zgradom, PIK Rijeka i H-objekt

Kompleks Rikard Bencic

Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz sudjelovanje partnerskih institucija u njegovoj implementaciji – Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Muzeja grada Rijeke, gradskog kazališta lutaka i Art-kina iz Rijeke koje će pojačati organizacijske i tehničke kapacitete za provedbu projekta.  U operativnom vijeku projekta predviđeno je da će obnovljenom i revitaliziranom infrastrukturom upravljati navedene partnerske organizacije te novoosnovana tvrtka za upravljanje ekonomskim aktivnostima cijelog kulturno-edukativnog kompleksa „Rikard Benčić“. Nova tvrtka bit će 100% u vlasništvu Grada Rijeke i obavljat će primarne funkcije upravljanja marketingom čitavog kompleksa te osnovnim aktivnostima održavanja prostora.

Svrha projekta je poticanje inkluzivnog rasta i razvoja regije kroz povećanje kvalitete usluga kulturno-edukativnih sadržaja i razvoj kulturnog turizma uz stvaranje novih radnih mjesta te bolje povezivanje svih građana u rad knjižnice i oba muzeja što će doprinijeti održivom regionalnom razvoju i boljoj kvaliteti života na projektnom području.

Opći cilj projekta je stvaranje prepoznatljivog identiteta Grada Rijeka i društveni i gospodarski razvoj grada Rijeke u konačnici, a kroz:

 • doprinos razvoju Grada Rijeke u jaki regionalni centar kulturnih, turističkih i kreativnih događanja,
 • urbanu regeneraciju,
 • razvoj kulturnog turizma,
 • kreiranje novih radnih mjesta kroz razvoj malog poduzetništva na području kulturnih i kreativnih industrija te turizma i ugostiteljstva,
 • društvenu interakciju i socijalnu inkluziju.

Specifični cilj projekta je prenamjena i revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci odnosno zaštita, obnova i prezentacija baštine, ali i obnova zapuštenog dijela grada, i to:

 • stvaranjem novih prostornih kapaciteta za kulturu i poduzetništvo,
 • povećanjem broja posjetitelja muzeja i ostalih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja, te povećanjem broja korisnika knjižnice,
 • razvojem znanja i vještina stanovništva, naročito mladih osoba te poticanjem inovativnih poslovnih ideja u kulturi i povezanim djelatnostima.

Predviđeni izvor financiranja je Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014-2020 (bespovratna sredstva EU) kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Provedba projekta predviđena je kroz 5 ključnih komponente fazne implementacije u periodu 2015-2022:

 1. komponenta – rekonstrukcija i opremanje Upravne zgrade – MGR
 2. komponenta  – rekonstrukcija i opremanje H-zgrade – MMSU
 3. komponenta – rekonstrukcija i opremanje T-zgrade – GKR,
 4. komponenta – rekonstrukcija i opremanje Dječje kuće – GKR, MMSU, Art kino, GKL
 5. komponenta – uređenje javnih površina u sklopu kompleksa – Grad Rijeka

Studija pred-izvodljivosti je ex-ante procjena investicijskog dijela projekta “Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci” koji se odnosi na rekonstrukciju i opremanje postojećih zgrada s krajnjim rezultatom kreiranja kulturne četvrti u centru Rijeke. Procjena investicijskog dijela projekta uzima u obzir i programsku osnovu aktivnosti koje će se provodit u sklopu novo uređene infrastrukture, kao i rezultate tih aktivnosti u operativnom vijeku investicijskog projekta, a koje je nemoguće provesti bez investicijskog dijela projekta.

Projekt “Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci” uklapa se u relevantne regionalne, nacionalne i sektorske strategije te je u skladu s tematskim ciljevima Europske komisije za 2014- 2020 što ga čini prihvatljivim za financiranje u sklopu Europskog regionalnog razvojnog fonda (EFRR) za Hrvatsku.

Financijska analiza potvrđuje da će projekt biti financijski održiv u vremenskom horizontu od 10 godina i da je akumulirani novčani tok pozitivan za sve promatrane godine.

Analiza rizika je pokazala da se ulaganje u ovaj projekt može provesti s niskim rizikom.


Cigleni i T-objekt

Cigleni i T-objekt dio su tvorničkog sklopa u kojem su se stoljećima proizvodili strateški važni proizvodi. One su bile osnova urbanog razvoja Rijeke i kao takve vrijedne su zaštite i obnove.  T-objekt je izgrađen u drugoj polovici 19. stoljeća za potrebe tvorničkog kompleksa za preradu duhana. Polovicom 20. stoljeća u građevine kompleksa, kao i u T-zgradu, uselila se novija tvornica za proizvodnju i popravak brodskih strojeva „Rikard Benčić“.
Primarna komunikacija za transport robe bili su mostovi kojima je bila spojena s drugim građevinama, s njene istočne i zapadne strane koje su danas srušene. Ciglena zgrada je izgrađena u krajem 19. stoljeća kao dio tadašnje Kraljevske ugarske tvornice duhana na mjestu dviju starijih građevina. Prema prikazu kompleksa iz 1875. godine na mjestu današnje Ciglene zgrade nalaze se dvije manje građevine, od kojih je jedna mlin na potoku Brajdi. Izvorno je mostovima bila povezana sa H zgradom na južnoj strani i danas srušenom građevinom sa sjeveroistočne strane. Građevine imaju arhitektonsko-povijesnu vrijednost kao primjer industrijske arhitekture kraja 19. stoljeća i tadašnje tipologije skladišnih građevina. U unutrašnjosti građevina očuvani su izvorni lijevano željezni stupovi.

Useljavanjem kulturnih ustanova u zgrade bivšeg industrijskog kompleksa Benčić riješit će se obnova i daljnje održavanje zapuštenih građevina na vrijednoj lokaciji u zapadnom dijelu centra grada, ali i pitanje današnjeg neadekvatnog i podstanarskog statusa riječkih ustanova na drugim lokacijama.

U T-objekt kompleksa Benčić smješta se Gradska knjižnica Rijeka, dok Ciglena zgrada postaje „Dječja kuća“ – objekt namijenjen aktivnostima djece i mladih.

Jedan od glavnih krajnjih korisnika ovog projekta su djeca i mladi predškolske i školske dobi sa područja Rijeke i aglomeracije. Aktivnosti u novoj infrastrukturi obuhvaćaju edukacije, radionice ali i kvalitetno organiziranje slobodnog vremena u sadržajno uređenim prostorijama, a sve sa ciljem razvoja kreativnosti, socijalnih vještina i stjecanje znanja u polju književnosti, likovne, filmske, medijske i glazbene umjetnosti.

U prosincu 2017. godine otvoren je javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za strateški projekt – „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“, čiji maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 68.206.564,80 kn. Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. veljače 2018.
Projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na Ciglenoj zgradi i T-objektu izradio je arhitektonski biro Randić i suradnici d.o.o.

Planirani početak radova na Ciglenoj i T-zgradi je srpanj 2018. godine, a planirani završetak radova na Ciglenoj zgradi je travanj 2020., na T-objektu, uključujući smještanje Gradske knjižnice je veljača 2021. godine.

Po završetku projekta rekonstrukcije i opremanja, Ciglena zgrada i T-objekt će na ukupno 6.478 m2 smjestiti Gradsku knjižnicu Rijeka, odjeljak Gradskog kazališta lutaka, Art-kino Croatia te Muzej moderne i suvremene umjetnosti s prilagođenim sadržajima u sklopu Dječje kuće. Osim kulturne namjene, obnovljene zgrade imat će u manjem dijelu i komercijalnu namjenu u vidu caffea, zalogajnica i barova.

Namjera projekta je stvaranje kulturnog žarišta s akcentom na mlađe građane kako bi se konzumacija kulture odrazila na opću uključenost građana u svrhu održivog regionalnog razvoja i bolje kvalitete života.