Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Temeljem vrijedne spomeničke i ambijentalne vrijednosti riječkih groblja Komunalno društvo Kozala je od 2004. godine primljeno u Udruženje značajnih evropskih grobalja (A.S.C.E. – Asociation of Significant Cemeteries of Europe), dok su iz Hrvatske članovi još jedihno gradovi Zagreb i Varaždin.

Groblje Kozala, P. Kobeka b.b. zasnovano je na kvalitetnoj regulatornoj osnovi i izvedbi Luigia de Emilija iz 1856. godine, koji je osnovao i zasebni dio Židovskog groblja (1885.g.), sagradio kapelu sv. Mihovila i pomoćne zgrade. Venceslao Celligoi je pak 1886/1892. zamislio centralni dio groblja (tkz. potkovu) i periferne dijelove u raznim razinama, a potom je prošireno na regulatornoj osnovi Ova zamisao provedena je između 1895. i1915. g. Na groblju je velik broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i na grobovima po projektima eminentnih riječkih arhitekata i kipara. Postoji i veći broj grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest (obitelj Whitehead, Erazmo Barčić, obitelj Meynier i dr.). Hortikulturna oprema groblja kao spomen parka (zelenilo među grobnicama i pojedinim dijelovima groblja) važan je spomenik pejzažne arhitekture. Na području Kulturno-povijesne cjeline Groblje Kozala, pojedinačno zaštićena kulturna dobra (već upisana u registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara) su: Mauzoleji Gorup, Manasteriotti i Whitehead.

Groblje Trsat u Rijeci u Ulici S. Krautzeka otvoreno je 1901. g., a temelji se na kvalitetnoj regulatornoj osnovi. Na groblju se nalazi velik broj kvalitetnih grobnica i grobova po projektima eminentnih hrvatskih i lokalnih, riječkih i sušačkih, arhitekata i kipara (Rendić, Emili, Kolacio, Sila). Postoji i veći broj grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest (Trnski, Ramous, Turković, Ružić i dr.). Unutar groblja sačuvana je oblikovna matrica regulatorne osnove, građevine i raster komunikacija. Usprkos uvođenju skromnih elemenata novijeg stilskog razdoblja, ukupni je arhitektonski korpus ujednačen, čak i u proporcijskim odnosima. Spomenička jezgra groblja smještena na niskom platou gdje su locirane najveće grobne kapele bogatijih sušačkih obitelji.
Grobna polja zasnovana su tako da ih obrubljuju vrjednije grobnice, zamišljene na trajno čuvanje, dok su se u sredini nalazili skromniji grobovi, koje je moguće zamijeniti ako budu napušteni. Ovakva koncepcija osigurala je očuvanje osnovnih elemenata i rješenje same osnove. Hortikulturno uređenje groblja kao spomen parka (zelenilo među grobnicama i pojedinim dijelovima groblja) predstavlja element oblikovanja cjeline i predstavlja važan spomenik pejzažne arhitekture.

S ciljem evidencije, očuvanja i zaštite pojedinačnih grobnica koje imaju svojstvo kulturnog dobra ili su u njima pokopane značajne osobe, a unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline groblja Kozala i Trsat, Grad Rijeka je 2001. g. sklopio sa Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskim odjelom u Rijeci Ugovor o obavljanju pripremnih radnji tijekom 2001. g. za izradu konzervatorske podloge za riječka groblja Kozala i Trsat. Pripremne radnje su obuhvaćale istraživački rad u arhivu, nabavu opreme za istraživačke radnje i prikupljanje literature i ostale dokumentacije. Temeljem toga, 2003. godine je s Konzervatorskim odjelom u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH potpisan novi Ugovor o izradi Elaborata spomeničke baštine riječkih groblja Kozala i Trsat. Elaborati sadrže: tekstualni dio povijesnog razvoja groblja Kozala i Trsat i obrađenih grobnica, arhivsku i fotografsku dokumentaciju koja se odnosi na obrađene grobnice, valorizaciju grobnica, modalitete zaštite i smjernice za obnovu obrađenih grobnica i konzervatorske studije značajnih osoba. Kako je tijekom 2004. godine izrađena radna verzija kataloškog dijela Elaborata spomeničke baštine riječkih groblja Kozala i Trsat, točnije dijela koji se odnosi na identifikaciju grobova povijesno zanimljivih osoba dijela groblja Kozala, u 2005. godini nastavilo se s kompletiranjem dokumentacije. U listopadu 2006. godine Elaborat je u potpunosti završen. Elaborati imaju izuzetnu vrijednost i značenje za Grad Rijeku, ali i za Republiku Hrvatsku, u smislu očuvanja i zaštite nacionalne i evropske kulturne baštine. Isto tako, značajni su i za Komunalno društvo Kozala u smislu zaštite i očuvanja, održavanja i upravljanja riječkim grobljima Kozala i Trsat.
Od 2005. godine temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe zaštitnih radova na groblju Kozala Grad Rijeka kontinuirano sredstavima spomeničke rente sufinancira provedbu zaštitnih radova na očuvanju spomeničke baštine groblja Kozala koje provodi KD Kozala. Tim sredstvima provedena je 2006. godine sanacija grobnice Kobler temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije za njenu sanaciju i suglasnosti Konzervatorskog odjela u Rijeci, a izvedeni su i radovi tekućeg održavanja i uređenja nekoliko drugih spomenika: kapele “Smith-Maynier”, kapele “Branchetta”, grobnice “Ciotta”, grobnice “Lengyel Camillo” te grobnice “Hajnal Antal i Mario”.
U sklopu Programa zaštitnih radova tijekom 2007. sanirani su mauzolej Whitehead i Gorup te spomenik Manasteriotti, a tijekom 2008. godine izrađen je konzervatorski elaborat te projektna dokumentacija sanacija i rekonstrukcije mauzoleja Kopaitić-Battagliarini.

Od 2009. godine do danas redovito se provode zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat koje provodi KD Kozala a koji se ponajprije odnose na čišćenje, odnosno uklanjanje korova i raslinja sa spomenika i u neposrednoj blizini najreprezentativnijih grobnica, kao i privremenu zaštitu od daljnjeg propadanja najznačajnijih spomenika.