Povratak riječkog dvoglavog orla na kupolu bio je dugotrajan proces koji je Grad Rijeka započeo još 2009. godine, kada je zatraženo prvo mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela o programu. Po dobivanju mišljenja Konzervatorskog odjela zatraženo je i mišljenje o stabilnosti konstrukcije kupole, koje je potvrdilo kako je moguće skulpturu ponovo postaviti na vrh kupole. Godine 2011. nastavilo se s izradom povijesno-umjetničkog elaborata o samoj skulpturi prema postojećoj arhivskoj dokumentaciji, koja je ujedno bila i jedina građa dostupna stručnjacima uključenim u projekt. Naime, budući da ostataka i modela skulpture, one iz 18. st. i one iz 20. st. nema, arhivska dokumentacija i fotografije bile su jedini dostupan izvor o orlu.

Dvoglavi orao na Gradskom tornju

Dvoglavi orao na Gradskom tornju

Skulpturu Riječkog dvoglavog orla modelirao je akademski kipar Hrvoje Urumović prema smjernicama nadležnog Konzervatorskog odjela, a na temelju prethodno izrađenog umanjenog modela. Skulptura je u najvećoj mogućoj mjeri replika povijesne skulpture iz 1906. godine. Izrađena je u Ljevaonici umjetnina ALU d.o.o. u Zagrebu.

Prva skulptura orla koja je bila na Gradskom tornju bila je limena i postavljena je još 1754. godine, a skinuta pri obnovi kupole 1890. godine. Tada se radilo o jednoglavom orlu, a skulptura je bila rad riječkog kotlara Lodovica Ruppanija.

Potom je 1906. godine postavljena nova metalna skulptura, ovaj put dvoglavog orla, dar Udruge riječkih žena. Skulptura je bila izlivena u gradskoj ljevaonici Mattea Skulla, a prema drvenom modelu Vittorija De Marca. No ta je 1919. pretrpjela oštećenja te je naposljetku i uništena 1949. godine, otkada je Gradski toranj bio bez tog povijesnog simbola.

Dvoglavi je orao i simbol na grbu Grada.U projekt povratka povijesne skulpture dvoglavoga orla na kupolu gradskog tornja uloženo je oko milijun kuna iz proračuna Grada Rijeke,a sama skulptura postavljena je u travnju 2017.g..

Inače, skulptura je izrađena u aluminiju. Teška je oko 270 kilograma. Visina skulpture je 255 centimetara, a raspon krila joj je 300 centimetara. Skulptura se nalazi na visini od oko 30 metara.