Ispred mauzoleja Lavala Nugenta (1777. – 1862.) Mir junaka na Trsatskoj gradini nalaze se dvije skulpture baziliska austrijskog kipara Antuna Dominika Fernkorna (1813. – 78.) koje datiraju iz druge polovice 19. stoljeća.

Dugi niz godina na istom mjestu nalazila se samo jedna skulptura, no izvorno su ispred mauzoleja bile postavljene dvije skoro identične skulpture baziliska, popularnije poznate kao trsatski zmajevi.

Jedan od kapitalnih projekata Grada Rijeke na Gradini Trsat bila je rekonstrukcija i izrada replike te postav in situ skulpture baziliska čiji su se dijelovi (oko 70% fragmenata koji su pronađeni) nalazili u depou Muzeja grada Rijeke te sanacija i restauracija one skulpture koja se nalazila ispred trsatskog mauzoleja.

Taj posao obavila je 2012. godine Ljevaonica umjetnina Ujević d.o.o. iz Zagreba.

Trsatska gradinaObje rekonstruirane i sanirane skulpture trsatskih baziliska A. D. Fernkorna postavljene su in situ, u prvoj polovici 2013. godine. Grad Rijeka u rekonstrukciju i restauraciju skulptura uložio je sredstva spomeničke rente u iznosu od 439.350,00 kn.

Austrijski kipar Antun Dominik Fernkorn (autor spomenika banu Jelačiću na Trgu bana Jelačića u Zagrebu) izradio je oko 1862. dvije brončane skulpture baziliska za mauzolej feldmaršala Lavala Nugenta. Skulpture su izvedene u paru, gotovo identične osim nekih detalja i atributa. Trsatski bazilisci visoki su 1.40 metara, a linija od vrha krijeste pa do kraja repa dugačka im je 3.80 metara.

Bazilisk na istočnoj strani drži feldmaršalski štap i povelju dok onaj na zapadnoj strani drži štit. Obje skulpture su izvedene u Fernkornovoj carsko kraljevskoj ljevaonici u Beču te su vrlo slične skulpturama baziliska s polovice 19. stoljeća koje je također Fernkorn izradio za Nugentov dvorac u Bosiljevu.

Trsatska gradina