Upravna zgrada bivše rafinerije šećera zaštićeno je kulturno dobro od 1970. godine.

Monumentalna građevina u Ulici Petra Krešimira IV. na broju 28 sagrađena je 1752. godine za potrebe upravne zgrade rafinerije šećera. Sastavni je dio industrijskog kompleksa koji svjedoči o industrijskom razvoju grada Rijeke u 18.stoljeću. Godine 1851. u zgradi je smještena uprava tvornice duhana, a nakon 1945.godine ponovno mijenja namjenu i postaje sjedištem tvornice motora „Rikard Benčić“. Kako bi se što vjernije doživio ovaj kompleks izrađen je i virtualni muzej Upravne zgrade bivše rafinerije šećera te Virtualna šetnja Upravnom zgradom bivše rafinerije šećera (Virtualna šetnja I  /  Virtualna šetnja II).

Bez obzira na ove promjene vlasnika, sadržaja i funkcije arhitektonski plašt i korpus zgrade ostao je gotovo netaknut sačuvavši svoju naglašenu monumentalnost sa svim odlikama baroknog oblikovanja i dekorativnosti. Bogato opremljen interieur sa stucco dekoracijama i slikanim medaljonima mitoloških sadržaja te povijesnim scenama iz vremena antike, vedutama imaginarnih gradova i interpoliranim genre scenama u salonima i dvoranama vrhunski su rad nepoznatog autora naručen od Petera de Vierendeelsa 1786. godine dok je velika zidna slika alegorije Četiri godišnja doba u jednoj od dvorana na prvome katu rad poznatog riječkog slikara Giovannija Fumija.

S provedbom Programa zaštite i očuvanja za Upravnu zgradu bivše rafinerije šećera započelo se sredinom 2003.godine, potpisom Ugovora o provedbi programa zaštite kulturnih dobara – Palača u Krešimirovoj 28 u Rijeci (bivša upravna zgrada tvornica “Rikard Benčić”) u Rijeci br.07-9/2003 kojeg su gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc.Vojko Obersnel i ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Ferdinand Meder prof., potpisali 18.06.2003.godine. Programom, koji je bio predmet ovog ugovora, obuhvaćen je period od 2003.-2007.godine u sklopu kojeg je provedeno arhitektonsko snimanje zatečenog stanja i izrada arhitektonskih nacrta, izrađen je Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja upravne zgrade šećerane u Rijeci kojeg čini više od 2000 stranica i predstavlja osnov temeljem kojeg će se definirati njena namjena uz predložene smjernice za potrebe izrade projektne dokumentacije obnove ove građevine.

Tijekom četiri protekle godine provedena su povijesno-umjetnička i arhivska istraživanja te statička ekspertiza i monitoring konstrukcije. Nadalje, provedena su i obimna konzervatorsko- restauratorska istraživanja na stucco dekoracijama, zidnim slikama i bojanim slojevima zidnih ploha, kamenim dijelovima zgrade, kalijevim pećima i keramičkim dijelovima zgrade te metalu, stolariji i drvenim dijelovima zgrade.
R. Benčić – Upravna zgradaTijekom provedbe navedenih istraživanja utvrđen je niz naknadnih prigradnji koje su izrazito izmijenile arhitektonske vrijednosti izvorne građevine. Zbog toga su tijekom 2004. godine izvedeni obimni pomoćni radovi za konzervatorska istraživanja na prvom, drugom, trećem katu i krovištu građevine. Tako je omogućeno predstavljanje izvornog tlocrtnog rasporeda građevine drugog i trećeg kata s izvornim proporcijama središnjih predvorja koja su se protezala od drugoga kata do krovišta, a bila su omeđena galerijama koje su spajane mostovima s kovanom željeznom ogradom što predstavlja pronalazak od osobitog značaja za povijest hrvatske arhitekture. Među nalazima se ističe i izvorni barokni terazzo-pod koji je mjestimično sačuvan, a u više od pedeset prostorija otkriven je zidni oslik. Oni najreprezentativniji barokni nalaze se na drugom i trećem katu zgrade.

Od 2004.godine provedba ovoga Programa sufinancira se i sredstvima Ministarstva kulture RH u programu Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske – Programi sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Kao rezultat opsežnih istraživanja na ovom vrijednom zdanju provedenih od 2003. do 2007. godine Grada Rijeke i Hrvatski restauratorski zavod pripremili su monografiju “Palača šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja”. te je izrađen i web portal Palača Benčić kao i interaktivni CD ROM Palače šećerane u Rijeci.