U cilju prikupljanja kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga prezentacije arheoloških nalaza i idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, Grad Rijeka i Društvo arhitekata Rijeka, raspisali su 26. rujna 2011. godine natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve.

Prvu nagradu dobio je autor Igor Franić iz Zagreba, druga nagrada pripala je Nikoli Bašiću iz Zadra dok su treću nagradu dobili autori Vesna Milutin, Zorislav Petrić i Jurica Sinković.
Arheološkim istraživanjima na lokalitetu Trg pul Vele crikve provedenim u 2008. i 2009. godini otkrivene su dvije građevinske faze antičkog termalnog kompleksa, snažan bedem koji je opasavao grad, manji dio antičke prometnice, ostaci ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća s reprezentativnim mozaicima i prvim cjelovitim sarkofagom pronađenim na području Rijeke te kasnosrednjovjekovno groblje. Također, istraživanjima je prikupljena i znatna količina pokretnih arheoloških nalaza. Nalazi su potvrdili i donijeli nove spoznaje kojima je obogaćena slika o antičkom, ali i o srednjovjekovnom i novovjekovnom periodu postojanja grada na Rječini.

U cilju prikupljanja kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga prezentacije arheoloških nalaza i idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja te odabira najpovoljnijeg rješenja koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za uređenje predmetnog područja, Grad Rijeka, kao raspisivač i Društvo arhitekata Rijeka, kao provoditelj, raspisali su 26. rujna 2011. godine arhitektonsko-urbanistički, javni, državni, anonimni, za realizaciju, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve. Rok za predaju idejnih rješenja bio je 29. studeni 2011. godine.
Ukupno je pristiglo petnaest radova. Ocjenjivački sud započeo je s radom 11. prosinca 2011. godine. U tijeku postupka ocjene radova, ocjenjivački sud, većinom svojih glasova preporučio je doradu pet radova koji su ušli u uži izbor za nagrade. Rok za predaju dorađenih radova bio je 31. siječnja 2012. godine.

Ocjenjivački sud Natječaja radio je u sastavu:

Članovi:

 • Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
 • Dragan Blažević, dipl.ing.građ., predstavnik raspisivača
 • Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača
 • Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 • Maruša Zorec, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 • Josip Višnjić, arheolog, predstavnik raspisivača
 • Leo Modrčin, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenici članova:

 • mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
 • Luka Korlaet, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Stručni savjetnici:
dr.sc. Željko Arbanas, dipl.ing.građ., Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Rijeka, Dragan Ribarić, dipl.ing.građ., Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Rijeka, Željko Bistrović, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Nino Novak, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, dr.sc. Marina Vicelja Matijašić, prof., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

Tehnička komisija:
Margita Dujmić, dipl.ing.građ., predstavnica raspisivača
Gorana Stipeč, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Tajnica natječaja:
Maja Čukelj, dipl.ing.arh. , predstavnik provoditelja

Ocjenjivački sud natječaja izvršio je ocjenjivanje pet dorađenih radova te donio jednoglasno odluku, kako slijedi:

 1. nagrada u iznosu od 60.000,00 kn rad s oznakom “06”
  autor: IGOR FRANIĆ, dipl.ing.arh., iz Zagreba
  autorski tim: TAJANA DERENČINOVIĆ JELČIĆ, dipl.ing.arh.
  ANDREJA DODIG, dipl.ing.arh.
  SONJA FRANIĆ, dipl.ing.arh.
  PETAR REIĆ, dipl.ing.arh.
  SIMONA SOVIĆ ŠTOS, dipl.ing.arh
  ZORANA ZDJELAR, dipl.ing.arh
  suradnik za drvo: dr.sc.HRVOJE TURKULIN, FIWSc, Sveučilišni profesor
 2. nagrada u iznosu od 40.000,00 kn rad s oznakom “05”
  autor: prof NIKOLA BAŠIĆ, dipl.ing.arh., iz Zadra
  autorski tim: MATIJA HUZJAK, bacc.arh.
  ZVONIMIR BUŠIĆ, dipl.ing.arh.
  IVAN KUJUNDŽIĆ, dipl.ing.arh.
  VEDRAN MIOČIĆ-STOŠIĆ, dipl.ing.arh.
  suradnici:MATE REŽAN, dipl.ing.arh.
  LUCIJA MELADA, dipl.ing.arh.
  LUKA NEKIĆ, dipl.ing.arh.
  ANDREA BAČIĆ, stud.arh.
  DINO MIŠKOVIĆ, stud.arh.
  konzultanti:VENCI BUTIĆ, el.teh.
  SLOBODAN MATAIJA, dipl.ing.el.
  BRANKO BRKIĆ, dipl.ing.građ.
 3. nagrada u iznosu od 20.000,00 kn rad s oznakom “02”
  autori: VESNA MILUTIN
  ZORISLAV PETRIĆ
  JURICA SINKOVIĆ
  konzultant za rasvjetu: RANKO SKANSI
  konzultant za tehničke detalje: BOŽIDAR MAGDALENIĆ

Obrazloženje prvonagrađenog rada:

U obrazloženju prvonagrađenog rada, ocjenjivački sud je naveo da se rad odlikuje visokom oblikovnom kvalitetom i konceptualnom složenošću, koje predlaže cjelovito rješenje obuhvata jedinstvenom plohom trga određene pravilnom strukturom paralelno postavljenih horizontalnih greda. Variranjem ispune međuprostora greda, betonskim, drvenim, metalnim i u konačnici staklenim trakama unutar plohe trga suptilno se uspostavlja red, definiraju zone, smjerovi kretanja, te u konačnici stvara okruženje visoke urbane kvalitete. Materijalizacija ispune definira odnos prema graditeljskom nasljeđu kontaktne zone, u potpunosti integrira arheološki nalaz, te jasno tumaći zatečenu slojevitost prostora. Ovako strukturirana ploha trga, odgovara na gotovo sve tražene zahtjeve natječaja i stvara novu dodanu vrijednost gradu. Detalj otvaranja revizije sonde stvara novu kvalitetu u mogućnosti taktilne prezentacije arheološkog nalaza.
Rad ovako snažnog konceptualno izraza i ambicije argumentiran je vrlo detaljnom elaboracijom svih konstruktivnih parametara, od konstrukcije, izvođenja i održavanja u budućnosti, a nadasve točnih inžinjerskih i stručnih zahtjeva zadatka. Rad u doradi, inženjerskim pristupom, razmišljanjem o prezentaciji cjeline, konusnim moduliranjem nosive konstrukcije, redukcijom spojnih elemenata i simplifikacijom detalja utire put prema racionalnom te funkcionalnom oblikovno dotjeranom rješenju.
Rad bi svakako trebalo doraditi u smislu što jasnije prezentacije mozaika, provjeriti vizurne linije i modul cijelog rješenja. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti dimenzijama, strukturi i teksturi korištenih materijala.
Zbog iznimne osjetljivosti ovog osobito vrijednog kulturnog dobra, u daljnjoj će razradi biti potrebno blisko surađivati s nadležnim institucijama i stručnim savjetnicima po pitanju iznalaženja tehničkih rješenja za stvaranje adekvatne mikroklime te načina održavanja u cilju sprječavanja propadanja ili bilo kakvih daljnjih oštećenja.
Izložba natječajnih radova pristiglih povodom Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Starom gradu u Rijeci bit će otvorena u mjesecu ožujku. Točan datumu otvorenja objavit ćemo naknadno.

Ocjenjivački sud, raspisivač, investitori, organizator i provoditelj čestitaju nagrađenima i zahvaljuju svim ostalim natjecateljima na sudjelovanju.

Rezultati natječaja, prikaz i ocjene radova mogu se vidjeti na službenim stranicama  Društva arhitekata Rijeka.

Skip to content