Završen je terenski dio sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Pul Vele Crikve u sklopu kojih su prikupljeni i dokumentirani pokretni nalazi te očišćeni i dokumentirani svi nepokretni nalazi.

Trenutni način završne obrade partera Trga pul Vele Crikve samo je privremeno rješenje kojim se od utjecaja atmosferilija štite svi arheološki nalazi na ovom lokalitetu. Također, nakon dovršene restauracije u O.Š. Nikola Tesla, započeli su i radovi na obnovi zidnog oslika Vilima Svečnjaka u O.Š. Turnić.
Ujedno ovim načinom završne obrade, omogućuje se i stabilnost okolne podloge kosog tornja čiju će sanaciju također biti potrebno izvesti u sklopu prezentacije i uređenja ovog lokaliteta.
Nakon završetka rada na terenu uslijedit će druga faza koja uključuje restauriranje i konzerviranje pokretnih nalaza, stručnu obradu nalaza, izradu potrebnih analiza, obradu geodetskih podataka te izradu stručnog izvješća. Završetak druge faze rezultirat će prijedlogom prezentacije koji će biti sastavni dio Elaborata o arheološkim istraživanjima kojim će se definirati uvjeti za prezentaciju arheoloških nalaza i uređenje iznimno važnog mjesta javnog gradskog prostora u urbanom tkivu Starog grada. Ugovor između Grada Rijeke i Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba koji je proveo arheološka istraživanja trajanje druge faze predviđeno je u periodu od 180 radnih dana od dana završetka terenskog rada.

Tijekom 2009. godine kako je predviđeno Planom raspodjele spomeničke rente za 2009. godinu Grada Rijeke za prijedlog prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenje javnog gradskog prostora raspisat će se arhitektonski natječaj koji će u mnogočemu predstavljati dodatnu kulturnu vrijednost i obogatiti ovaj dio vrijedne baštine Starog grada.

Nakon završetka izrade Elaborata o arheološkim istraživanjima, raspisa arhitektonskog natječaja koji se očekuje na jesen ove godine, te nakon odabira idejnog rješenja, izrade projektne dokumentacije te ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola uslijedit će uređenje Trga pul Vele Crikve.

Radove koje su izveli Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba i Novotehna d.d. Grad Rijeka financirao je sredstvima spomeničke rente Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 3.808.581,50 kn ( odnosno 4.219.308,60 kn s PDV-om).