Na kolegiju gradonačelnika, prvom nakon ljetne stanke prihvaćen je prijedlog zaključka o raspisivanju arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve. Također, zaključeno je da će Grad Rijeka sukladno obvezama iz Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama izraditi popis nezakonitih zgrada najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.

Prema zakonu, nezakonito izgrađenim građevinom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu.
Kako je rečeno na gradonačelnikovom kolegiju, legalizirat će se moći zgrade koje su nezakonito izgrađene ili rekonstruirane do određenog stupnja dovršenosti na dan 21. lipnja 2011. godine i evidentirane na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave. Postupak se pokreće na zahtjev stranke, a zahtjevi za izdavanje rješenja mogu se podnositi do 31. prosinca 2012. godine. Osim obavezne dokumentacije koja se predaje zahtjevu i uvjeta koji moraju biti ispunjeni da bi se odobrio zahtjev, uvjet za izdavanje rješenja je plaćen komunalni i vodni doprinos te naknada za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade.
Na području Grada Rijeke ne očekuje se značajniji broj klasičnih zahtjeva za legalizaciju objekata, već se više očekuju zahtjevi za legalizaciju objekata koji odstupaju od dozvola ili su nadograđivani.
Gradonačelnik je kazao da će Grad Rijeka provesti sve što je zakonom propisano, ali je zakon ocijenio lošim populističkim rješenjem skrojenim za skupljanje bodova pred izbore. „Nezakonito izgrađene građevine je u svakom slučaju trebalo propisima riješiti, no na ovakav su način oštećeni oni koji su svoje građevine radili sukladno propisima i uz sve pribavljene dozvole. Mogu se kladiti da će zastupljenost bespravno izgrađenih objekata biti najmanja u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji“, kazao je Obersnel.

Način obračuna, vrijednost bodova, koeficijenata za kriterije ocjene utjecaja bespravne gradnje na prostor propisat će Vlada RH dok će vrijednost jediničnog iznosa za položajne zone odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u okviru raspona određenih Uredbom. Naknada će se moći platiti jednokratno ili obročna kroz najduže dvije godine. Sredstva iz naknade uplaćuju se u iznosu od 50% u državni proračun a 50% u proračun jedinice lokalne samouprave. Prikupljena sredstva lokalna samouprava koristi namjenski za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja prema posebnom programu.

58. gradonačelnikov kolegij rujan 2011.

Podaci će se prikupiti na temelju obavijesti građevinske inspekcije o postupcima u tijeku, kao i temeljem podataka komunalnih poduzeća o odbijenim zahtjevima za priključenje bespravnih objekta na infrastrukturnu mrežu te podataka kojima raspolaže komunalno redarstvo i slično.

Grad Rijeka objavio je na portalu Grada Rijeke javni poziv kojim su građani obaviješteni o mogućnosti podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Informativni letak kojim se objavljuje poziv i daju osnovne informacije o podnošenju zahtjeva može se dobiti u pisarnici Grada, u prostorijama svih mjesnih odbora, prostorijama KD Vodovod i kanalizacija te u Informativnom centru RI INFO na adresi Korzo 18b.

Na kolegiju je prihvaćen prijedlog zaključka o raspisivanju arhitektonsko-urbanističkog, javnog, državnog, anonimnog, otvorenog i pozivnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve. Natječaj će raspisati Odjel gradske uprave za kulturu u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. Natječajno područje iznosi oko 1300 m² te obuhvaća Trg pul Vele crikve, dio Užarske ulice, dio Ulice Đure Šporera i dio Ulice Janeza Trdine. Sam natječaj provest će Društvo arhitekata Rijeka. Na natječaj su pozvana tri autora koji su prema riječima pročelnika Ivana Šarara vrsni poznavatelji upravo ovakve tematike, a to su: Nikola Bašić, dipl.ing.arh, mr.sc. Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh i Goran Rako, dipl.ing.arh. Nagradni fond predviđen je u iznosu od 165.000,00 kn. Nakon provedbe natječaja, odabira prvonagrađenog rada Grad bi trebao dobiti kvalitetan osnov za izradu potrebne projektne dokumentacije za uređenje Trga i prezentaciju arheoloških nalaza.

Lokacija Trga pul Vele crikve, 58. gradonačelnikov kolegij rujan 2011.

Trg pul Vele crikve arheološki je lokalitet na kojem su, istovremeno s uređenjem partera Užarske ulice, provedena arheološka istraživanja koja je proveo Hrvatski restauratorski zavod 2008/2009. godine, a istražena je površina od približno 1100 m² i to područje Trga pul Vele crikve i Užarske ulice od Jelačićevog trga do zapadnog ugla s Ulicom Janeza Trdine. Prilikom istraživanja prikupljena je, osim iznimnih otkrića nepokretnih arheoloških nalaza, i znatna količina pokretnih arheoloških nalaza. Nalazi su potvrdili i donijeli nove spoznaje kojima je obogaćena slika o antičkom, ali i o srednjovjekovnom i novovjekovnom periodu postojanja grada na Rječini. Služba za arheološku baštinu HRZ-a izradila je Izvješće o provedenom arheološkom istraživanju prostorne cjeline Trga pul Vele crikve. Jedan od osnova za izradu idejnog rješenja uređenja, odnosno prezentacije arheološkog nalazišta Pul Vele crikve su Konzervatorske smjernice-Prijedlog konzerviranja i restauriranja nepokretnih nalaza i njihove prezentacije kao sastavni dio navedenog Izvješća.
Početak natječaja je u mjesecu rujnu 2011. godine, predaja natječajnih radova je u mjesecu studenom 2011. godine.

Gradonačelnik je također prihvatio i Informaciju o provedenim izborima za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Izbori za devet vijeća nacionalnih manjina: albansko, bošnjačko, crnogorsko, mađarsko, makedonsko, romsko, slovensko, srpsko i talijansko održani su 10. srpnja. Od 15414 birača upisanih u birački spisak kao pripadnici nacionalnih manjina, na izborima je glasao 971 birač, odnosno samo 6,29 %. Konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku sazvane su za dane 5., 6. i 7. rujna 2011. godine.