Pozivaju se vlasnici zgrada ukoliko postoji nepravilnost u vezi sa gradnjom ili rekonstrukcijom njihove nekretnine, da iskoriste dodatni rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. lipnja 2018. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada produžen je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/2017).

Posebno se napominje da vrijede i dalje isti uvjeti za ozakonjenje i predmet legalizacije može biti samo nezakonita gradnja izvedena do 21. lipnja 2011. godine prema uvjetima iz zakona.

Najvažnije promjene koje je donijela izmjena Zakona

  • omogućeno je ozakonjenje građevina koje su izgrađene u planiranim i istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina pod uvjetom da, tijelo koje je nadležno za upravljanje tom građevinom, izda potvrdu da je ozakonjenje moguće,
  • omogućeno je podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju,
  • u rješenju o izvedenom stanju, na zahtjev podnositelja, nezavršenoj zgradi ili dijelu zgrade moći će se odrediti buduća namjena nezavršenog prostora.

Kako podnijeti zahtjev?

S obzirom na to da je zadnji dan roka zakonodavac propisao u neradni dan, a budući da 30. lipnja 2018. pada u subotu, dan kada ne radi javnopravno tijelo kojem se zahtjev predaje, sukladno pravilima o računanju rokova propisanim Zakona o općem upravnom postupku, zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva je ponedjeljak, 2. srpnja 2018. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja putem Pisarnice na adresi Trpimirova 2/III, svaki radni dan, od 8,30 do 15,30 sati ili u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 – prijem podnesaka) svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati. Osim putem pisarnice zahtjev je moguće podnijeti preporučenom pošiljkom putem pošte.

Informacije u vezi podnošenja zahtjeva stranke mogu zatražiti putem e-pošte na adresu graditeljstvo@rijeka.hr ili u prostorijama Odjela na adresi Trpimirova 2/II u uredovno vrijeme za stranke, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.30 do 13.00 sati.

Nakon proteka roka zahtjev za ozakonjenje se neće moći podnijeti.

Ukoliko podnositelji zahtjeva nisu u mogućnosti priložiti svu propisanu dokumentaciju, mogu predati nepotpun zahtjev. U tom slučaju bit će pozvani da u primjerenom roku dostave dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev. (arhitektonska snimka izvedenog stanja, snimka izvedenog stanja ili iskaz površina i obračunskih veličina odnosno geodetska snimka ili katastarski plan).

Podnositelji zahtjeva koji su već odbijeni u prvotnom zahtjevu jer zahtjev nije pravovremeno dopunjen, ili se na njihovu nekretninu odnosi neka od izmjena Zakona, mogu ponoviti svoj zahtjev do navedenog roka te će se njihov zahtjev ponovno razmatrati.