Grad Rijeka svake godine upućuje poziv za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

Sredstva mogu iskoristiti korisnici grobnih mjesta pojedinačno registriranih kao kulturno dobro i onih koje se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat.

Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest.

Obnova grobnih mjesta u obvezi je samih vlasnika i to na način da se ne ugrozi kulturno povijesni integritet cjeline. Budući je za ostvarenje tog cilja potrebno osigurati određena financijska sredstva, Grad Rijeka od 2016. godine sufinancira obnove grobnih mjesta kako bi se povećala spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline groblja, ali i pridonijelo podizanju svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Obnova i sanacija grobnih mjesta sufinancira se iz sredstava spomeničke rente, prema godišnjem Planu raspodjele spomeničke rente, a u postotku koji se određuje sukladno mjerilima propisanima u Pravilniku.

Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta. Na temelju prijedloga Liste prioriteta, a ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prioriteta.

Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta:

Program sanacije i obnove grobnih mjesta u proteklim godinama: