Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest

Obnova grobnih mjesta u obvezi je samih vlasnika i to na način da se ne ugrozi kulturno povijesni integritet cjeline. Budući je za ostvarenje tog cilja potrebno osigurati određena financijska sredstva, smatrali smo da se dio sredstava gradskog proračuna može raspodijeliti na aktivnost koja bi se odnosila na Program sufinanciranje obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat kako bi se povećala spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline, kao i podizanje svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Sredstva se dodijeljuju za provedbu Programa za grobna mjesta koja se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala u Rijeci, Ulica Petra Kobeka bb određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0173, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2) i Kulturno povijesne cjeline Groblja Trsat u Rijeci, Ulica Slavka Krautzeka određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0181, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2).

Ovom aktivnošću Grad Rijeka pruža mogućnost svim korisnicima grobnih mjesta pojedinačno registriranih kao kulturno dobro i onih koje se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat, da se sa svojim prijedlogom programa jave na Javni poziv i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje troškova provedbe programa u postotku koji se određuje sukladno mjerilima propisanima u članku 5. Pravilnika.