Iz sredstava spomeničke rente financiraju se različiti programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. g. “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15)
  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. g. “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14
  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. g. (“Sl. novine PGŽ” 51/13)
  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. g. (“Sl. novine PGŽ” 54/12)
  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. g. (“Sl. novine PGŽ” 48/11, 46/12)
  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. g. (“Sl. novine PGŽ” 52/10, 21/11)
  • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. g. (“Sl. novine PGŽ” 55/09, 26/10, 45/10)

Spomenička renta je novčano davanje koje plaćaju fizičke i pravne osobe temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.