Grad Rijeka prve je mjere pomoći poduzetnicima u vrijeme koronakrize donio još 18. ožujka, a otada ih kontinuirano nadopunjuje s ciljem olakšavanja nastavka poslovanja i očuvanja radnih mjesta.

Prve mjere kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika stupile su na snagu već 19. ožujka, istog dana kada je Stožer civilne zaštite RH donio odluku o zabrani rada određenih gospodarskih djelatnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom. Na početku su donesene mjere za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni odlukom o zabrani rada, ali potom i mjere za pomoć poduzetnicima kojima nije zabranjen rad, ali imaju smanjene prihode.

Oslobađanje od plaćanja naknada za poduzetnike kojima je zabranjen rad

Poduzetnici kojima je zabranjen rad oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupa gradskih poslovnih prostora, uključivo i poslovnih prostora koji su dani na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin te naknade za korištenje javnih površina za postavu montažnih objekata i ugostiteljskih terasa. Također, omogućena im je odgoda plaćanja naknade za zakup gradskog zemljišta, uz naznaku da će Grad Rijeka će nakon ukidanja mjera od strane Stožera civilne zaštite RH donijeti odluke o otpisu davanja za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti poduzetnicima.

Obveznici ne moraju podnositi zahtjev za oslobađanje od plaćanja naknada, a oslobođenje plaćanja odnosi se na razdoblje od 1. ožujka 2020. godine pa do prestanka važenja mjera o zabrani rada osim za naknadu za zakup građevinskog zemljišta. Naime, prema trenutnoj odluci, odgoda plaćanja zakupnine omogućena je od 1. ožujka na vrijeme od tri mjeseca, ali uz naznaku da će, ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka donijeti odluku o produljenju odgode plaćanja obveze.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade odnosi se i na obveznike koji obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, poput vrtića.

Gospodarskim subjektima kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti od 27. travnja, neće se obračunavati ugovorena zakupnina za poslovne prostore za razdoblje od 27. do 30. travnja.

Oslobađanje, umanjenje ili odgoda plaćanja za poduzetnike kojima nije zabranjen rad

Oni koji nisu morali obustaviti rad, ali su im smanjeni prihodi mogu, ovisno o postotku pada prihoda, podnijeti zahtjev za oslobađanje ili odgodu od plaćanja komunalne naknade, umanjenje ili oslobađanje plaćanja naknade za korištenje javnih površina za postavu montažnih objekata i ugostiteljskih terasa te za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, uključivo i poslovnih prostora koji su dani na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade se odobrava za razdoblje od tri mjeseca računajući od 1. travnja, a odgoda tri mjeseca računajući od dana podnošenja zahtjeva. Za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora zahtjevi se trenutno mogu podnijeti za razdoblje od ožujka do svibnja.

Zakupnici prostora za knjižare i antikvarijate, koji su bili zatvoreni tijekom ožujka i travnja, a odobren im je rad u svibnju, mogu podnijeti zahtjev za oslobađanjem od plaćanja zakupnine za svibanj 2020. godine ukoliko također imaju pad prometa od 71 i više posto.

Zakupnina za mjesec svibanj 2020. godine obračunat će se sukladno kalendarskim danima u kojima je bio omogućen rad pojedinoj djelatnosti, a sve sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH o popuštanju protuepidemijskih mjera.

Također, kod odgode plaćanja komunalne naknade, naknade za zakup građevinskog zemljišta te računa za odvoz otpada neće se naplaćivati zakonska zatezna kamata. Što se tiče poslovnih prostora, zakonska kamata se neće naplaćivati ako računi ožujak, travanj i svibanj budu plaćeni do kraja godine, dok se obveznicima plaćanja naknade za korištenje javne površine izuzetno u 2020. godini izvršiti godišnji obračun zakonske zatezne kamate.

Podnošenje zahtjeva:

  • Zahtjevi za oslobađanje ili odgodu od plaćanja komunalne naknade, za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora podnose se isključivo putem on line obrasca na portalu Grada Rijeke.
  • Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje ili oslobađanje naknade za korištenje površine javne namjene korisnici dostavljaju Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
  • Zahtjev za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, danih na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin, podnose se izravno tim društvima.

Besplatno proširenje ugostiteljskih terasa, umanjenje zakupnine za zatvoreni prostor ugostiteljskog objekta

Grad Rijeka će, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobriti mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Svim zakupnicima gradskih poslovnih prostora koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (s terasama ili bez terasa), za razdoblje od 11. do 31. svibnja 2020. godine odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za zatvoreni prostor u visini od 50%. Za navedeno razdoblje ne mogu ostvariti dodatno pravo na umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine.

Oslobađanje od plaćanja spomeničke rente

Svi obveznici plaćanja spomeničke rente oslobađaju se plaćanja spomeničke rente u razdoblju od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. godine.

Ostale mjere – od odgode plaćanja prireza do odgode plaćanja odvoza otpada

Grad Rijeka donio je odluku o odgoda prisilne naplate dugovanja i prisilnog iseljenja te odgodi roka za podnošenje prijava poreza na kuću za odmor. Također, Vlada RH donijela je odgodu plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave.

KD Čistoća odgađa naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine.