U skladu s nacionalnim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije korona virusa, Grad Rijeka kontinuirano donosi mjere za pomoć poduzetnicima.

Grad Rijeka među prvima usvojio mjere pomoći poduzetnicima

Grad Rijeka prve je mjere pomoći poduzetnicima u vrijeme koronakrize donio još 18. ožujka 2020. godine, među prvima u Hrvatskoj, a otada ih kontinuirano nadopunjuje s ciljem olakšavanja nastavka poslovanja i očuvanja radnih mjesta.

Prve mjere kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika stupile su na snagu istog dana kada je Stožer civilne zaštite RH donio odluku o zabrani rada određenih gospodarskih djelatnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom. Na početku su donesene mjere za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni odlukom o zabrani rada, ali potom i mjere za pomoć poduzetnicima kojima nije zabranjen rad, ali imaju smanjene prihode. Mjere su se većinom odnosile na razdoblje od od ožujka do svibnja protekle godine.

Poduzetnici kojima je zabranjen rad oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupa gradskih poslovnih prostora, uključivo i poslovnih prostora koji su dani na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin te naknade za korištenje javnih površina za postavu montažnih objekata i ugostiteljskih terasa. Također, omogućena im je odgoda plaćanja naknade za zakup gradskog zemljišta, uz naznaku da će Grad Rijeka će nakon ukidanja mjera od strane Stožera civilne zaštite RH donijeti odluke o otpisu davanja za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti poduzetnicima.

Oni koji nisu morali obustaviti rad, ali su im smanjeni prihodi mogu, ovisno o postotku pada prihoda, podnijeti zahtjev za oslobađanje ili odgodu od plaćanja komunalne naknade, umanjenje ili oslobađanje plaćanja naknade za korištenje javnih površina za postavu montažnih objekata i ugostiteljskih terasa te za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, uključivo i poslovnih prostora koji su dani na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin.

Grad Rijeka je, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Ostale mjere – od odgode plaćanja prireza do odgode plaćanja odvoza otpada

Grad Rijeka donio je odluku o odgoda prisilne naplate dugovanja i prisilnog iseljenja te odgodi roka za podnošenje prijava poreza na kuću za odmor. Također, Vlada RH donijela je odgodu plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave.

KD Čistoća odgodilo je naplatu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada.

Ponovno uvođenje mjera u studenom 2020.

Zbog pogoršanja epidemioloških uvjeta, Grad Rijeka je u studenom 2020. godine ponovno uveo mjere pomoći zakupcima gradskih poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta.

Početkom 2021. godine uvedene su i neke nove mjere oslobađanja ili umanjenja zakupnine, a koje se odnose na zakupnike gradskih poslovnih prostora – članske organizacije.

U međuvremenu je Vlada RH donijela mjere za pomoć poduzetnicima kojima je obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u određenom mjestu bio najmanje 60% u odnosu na isti mjesec protekle. Mjere pomoći se odnose na nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova, stoga se poduzetnici upućuju na podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi.

Nastavak mjera umanjenja zakupnine knjižarama i antikvarijatima i u 2021. godini

Grad Rijeka će i u 2021. godini knjižarama i antikvarijatima smanjiti ugovorene zakupnine za 50%.

Iako je Planom mjera za pokriće manjka i smanjenja obveza Grada Rijeke planirano da se u 2021. godini više ne umanjuje zakupnina knjižarama i antikvarijatima, budući da i nadalje postoji potreba da se gospodarskim subjektima koji se bave navedenim djelatnostima omoguće povoljniji uvjeti zakupa zbog pandemije uzrokovane korona virusom (COVID – 19), a sve s ciljem olakšanja poslovanja zakupnicima i zadržavanja radnih mjesta, mjera će se nastaviti provoditi i u sljedećoj godini.

Ugostiteljske terase

Grad Rijeka je još u svibnju 2020. godine, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donose, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Odjela za komunalni sustav i Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.