U cilju prevencije širenja zaraze koronavirusom, u Rijeci su uvedene mjere zaštite, koje se stalno nadopunjuju prateći nove naputke i odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Javni gradski prijevoz

Slijedom odluke Stožera civilne zaštite RH javni gradski prijevoz funkcionira na način da u vozilima popunjenost putnika ne smije prelaziti 40 posto maksimalnog kapaciteta.

Na svim vozilima nalazi se obavijest o tome koji je broj putnika dozvoljen, odnosno drugim riječima u solo vozilima smije se prevoziti najviše 36 putnika, u zglobnim vozilma (harmonikama) najviše 60 putnika, dok je u minibusevima najveći dozvoljeni broj 14 putnika.

U sklopu pogoršanja epidemijske situacije, Stožer civilne zaštite RH naložio je obavezno nošenje zaštitnih maski za lice prilikom korištenja javnog gradskog prijevoza.

Preporuka je i apel svim korisnicima koji osjećaju neki od simptoma zaraze koronavirusom, poput kašlja ili temperature, da ne koriste javni gradski prijevoz.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke poziva sve osobe starije životne dobi da do daljnjega izbjegavaju korištenje javnoga gradskog prijevoza koje na području grada Rijeke pruža KD Autotrolej, posebice ujutro do 9 sati ujutro te u ostalim terminima najvećih gužvi.

Specijalni prijevoz za osobe s invaliditetom odvija se bez ograničenja.

Autotaksi prijevoz se odvija uz provođenje mjera zaštite.

Rad dječjih vrtića i osnovnih škola

Preporuke HZJZ i Ministarstva za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.:

Sve riječke osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka započele su s nastavom prema uputama nadležnog ministarstva, Stožera civilne zaštite i epidemiologa kojima je cilj sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Odlukom Stožera civilne zaštite PGŽ-a, od ponedjeljka, 18. siječnja 2021. u režimu online nastave bit će srednje škole te viši razredi osnovnih škola.

Način uvođenja modela rada (A, B, C) u vrtićima, osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH je 3. rujna 2020. godine donijelo odluku o Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. U dokumentu se predlažu tri modela odgojno-obrazovnoga rada u vrtićima i školama u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19. To su: odgojno-obrazovni rad i nastava u ustanovi (MODEL A), mješoviti oblik odgojno-obrazovnog rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu) (MODEL B) i odgojnoobrazovni rad i nastava na daljinu (MODEL C).

Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV2 infekcije i bolesti COVID-19.

O primjeni pojedinog modela (A, B i C) odlučuje škola u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom. Koji će od modela i u kojem trenutku biti primijenjen uvelike ovisi i o zdravstvenim preporukama koje se odnose na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj na nacionalnoj i lokalnoj razini na početku školske godine ili u bilo koje vrijeme tijekom školske godine.

U slučaju pogoršanja ili poboljšanja epidemiološke situacije na lokalnoj razini, o zatvaranju/otvaranju odgojno-obrazovne skupine ili razrednog odjela u pojedinoj školi ili pak određene škole u županiji odluku donosi ravnatelj ustanove u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom, o čemu ravnatelj istoga dana izvješćuje Ministarstvo.

U slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog škole i uz suglasnost osnivača, može odlučiti da se za pojedinu školu navedeni oblici nastave ne moraju provoditi.

Način plaćanja vrtića ili produženog boravka za vrijeme samoizolacije

S obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju, uzrokovanu virusom Covid-19, u kojoj je za očekivati sve veći broj oboljele djece i djelatnika dječjih vrtića i osnovnih škola, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel donio je dvije odluke koje se tiču načina plaćanja usluge produženog boravka i cjelodnevne nastave te smještaja djece u gradske vrtiće za vrijeme izrečene mjere samoizolacije. Ovi načini izračuna cijene usluge primjenjuju se od listopada 2020. godine.

Rad gradske uprave

Sva upravna tijela gradske uprave Grada Rijeke nastavljaju raditi u redovnom radnom vremenu s time da se izravan rad sa strankama svodi na minimum te će se on odvijati primarno putem telefona, pošte ili elektroničke pošte, a samo u iznimnim slučajevima u neposrednom kontaktu sa strankama i to tek nakon unaprijed najavljenog osobnog dolaska.

Stranke koje traže razgovor s referentom ne primaju se u uredima službenika nego isključivo u šalter Sali za licitacije na Titovom trgu 3 i vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16.

Predaja podnesaka za sve odjele gradske uprave obavlja se isključivo u pisarnici na Titovom trgu 3. Šalter-sala Grada Rijeke, Titov trg 3, nastavlja rad na način se stranke primaju u vremenu od 8.30 do 15,30 sati, uz pojačane higijensko-sanitarne mjere te ograničavanje broja stranaka u prostoru.

Stožer civilne zaštite RH 10. srpnja 2020. donio je Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19., a istu je dopunio 14. srpnja. Odlukom se propisuje da su maske za lice ili medicinske maske obvezni koristiti zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije.

Javno otvaranje ponuda u postupcima javne nabave odvija se sukladno preporuci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Rad mjesnih odbora

Od 10. prosinca 2020. godine na snazi su nove upute o načinu održavanja sjednica vijeća mjesnih odbora i privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave.

Dnevno je dopušteno održavanje samo jedne sjednice, sastanka ili aktivnosti u vremenu od 17 do 22 sata.

Prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete.

Ostvarivanje socijalnih prava u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke

Upućujemo potencijalne nove korisnike da zahtjeve i potrebnu prateću dokumentaciju za dodjelu bilo kojeg novog socijalnog prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, dostavljaju putem elektroničke pošte na zdravstvo@rijeka.hr, a samo ako to nije moguće, dolaskom u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, u vremenu od 8.30 do 15,30 sati. Opis socijalnih prava, način predavanja zahtjeva i obrasci se nalaze na stranicama e-Usluga Grada Rijeke.

Odvoz otpada

Od 11. svibnja ponovno su se otvorila reciklažna dvorišta Mihačeva Draga i Pehlin. Mobilna reciklažna dvorišta još uvijek neće proraditi.

Od ponedjeljka, 18. svibnja ponovno se uspostavlja usluga prikupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika.

KD Čistoća je izdala upute o odlaganju otpada koje moraju poštivati osobe u samoizolaciji.

Način izdavanja računa za vodne usluge

Od 23. studenog 2020. godine dostupan je na broju telefona (051) 353 219 govorni automat KD Vodovod i kanalizacija putem kojeg korisnici mogu prijaviti stanje vodomjera i potrošnju vode.

Od 1. lipnja 2020. godine KD Vodovod i kanalizacija ponovno započinje s obračunom zateznih kamata na račune za vodne usluge i ostale usluge koji nisu plaćeni do roka njihova dospijeća te se ponovno uvodi primjena mjera ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga zbog nepodmirenja računa za vodne usluge.

Obustava naplate zateznih kamata za zakašnjelo plaćanje za komunalnu naknadu i najamninu

Na najamninu za stanove u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje. Mjera se primjenjuje za navedena plaćanja za ožujak ove godine pa nadalje.

Punionica stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG)

Od 24. lipnja Punionica stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG), kojom u Ulici Milutina Barača 48 upravlja TD Energo, za sve korisnike ponovno radi od 0 do 24 sata.

Sahrane

Stožer civilne zaštite RH 28. studenog 2020. uveo je nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, koje nalažu da na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom.

Pogrebi, posljednji ispraćaji i polaganje urne i dalje se održavaju uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

KD Kozala ističe kako je dogovor oko organizacije sahrane potrebno je da prethodno najaviti pozivom na broj prijemnog ureda 208-720, 208-721 ili e-mailom na info@kd-kozala.hr. Ostale informacije dostupne su građanima putem mrežne stranice KD Kozale ili na besplatni broj telefona 0800 248 247.

Kultura

Sve ustanove u kulturi su otvorene, u prilagođenom radnom vremenu i uz poštivanje epidemioloških mjera.

Stožer civilne zaštite RH 28. studenog 2020. uveo je nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, koje nalažu:

 • obustavu održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa, manifestacija te proba amaterskih sastava, družina i zborova, uključujući crkvene zborove.

Protuepidemijske mjere zabrane održavanja javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno najviše 25 osoba na jednom mjestu te ograničenje trajanja do 22,00 sata ne odnose se na:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe koji ne uključuju zborno pjevanje
 • kino projekcije
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima
  • Za ova događanja i okupljanja broj prisutnih osoba ograničava se s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.
  • Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih pripisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je:

Sport i rekreacija

Stožer civilne zaštite RH uveo je nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, a mjere koje se nalažu tom odlukom i vrijede do 31. siječnja 2021. godine su:

 • zabrana svih treninga i natjecanja osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;
 • sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih treninga i natjecanja.

Korisnici se mole da se prilikom bavljenja rekreacijom pridržavaju svih općih, kao i posebnih epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, radi svoje zaštite te sigurnosti djelatnika objekta:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo turizma i sporta donijeli su 22. rujna Uvjete korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika.

Program Riječkog sportskog saveza Sportska lektira namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole, dostupan je svima online na YouTube kanalu Riječkog sportskog saveza. Na kanalu će se sukcesivno podići osam knjiga o vrhunskim sportašima i različitim sportovima. Djeca mogu pratiti ilustracije i slušati sportske priče koje čita Danica Juričić Spasović.

Upute za iznajmljivače

Što činiti i kako postupati ako se kod gostiju u turističkom smještaju pojave simptomi bolesti COVID-19?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19

Gradska karantena za turiste

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz lipnja 2020. godine o postupanju za vrijeme pandemije COVID-19 kod pojave bolesti kod gostiju smještenim u turističkim smještajnim objektima, regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice područne i lokalne samouprave osiguravaju izolaciju za goste, čija klinička slika ne zahtjeva hospitalizaciju, kao i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte gostiju.

Grad Rijeka je za tu namjenu osigurao 16 dvokreventnih i trokreventnih soba, te dvije sobe za osoblje i druge namjene.

PCR testiranje na COVID-19

Pacijenti se mogu testirati na temelju:

 • uputnice liječnika obiteljske medicine
 • uputnice liječnika specijalista epidemiologije
 • na vlastiti zahtjev

Pacijenti se prilikom testiranja identificiraju važećom zdravstvenom iskaznicom, a kod testiranja na vlastiti zahtjev uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.

 • Uzimanje uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 je moguće provesti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a i Doma zdravlja PGŽ u Rijeci, Krešimirova 52a, na natkrivenom dijelu parkirališta i platoa ispred glavnog ulaza, te u ispostavama.
 • Radno vrijeme Sjedišta NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52a, Rijeka
  tel: 051/554-803. e-mail mis.kancelarija@zzjzpgz.hr
  Od ponedjeljka do subote, od 8,00 do 12,00 sati.
 • Nije potrebno naručivanje.
 • Kod testiranja na vlastiti zahtjev poželjno je narudžbenicu prethodno skinuti sa stranica Zavoda i ispunjenu donijeti na testiranje.
 • Cijena testa je 698,21 kn.
 • E-uputnica se može podignuti od 8 do 12 sati u kontejneru na parkiralištu

Pravne osobe:

Rezultati testiranja gotovi su u roku od 48 sati i šalju se liječniku koji je izdao uputnicu ili putem e-maila na vlastiti zahtjev. Nalazi se mogu preuzeti i osobno na šalteru od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, subotom od 8 do 15 sati i nedjeljom od 10 do 14 sati. Ukoliko e-mail nije u pristigloj pošti, potrebno je provjeriti spam/neželjenu poštu te dodati adresu Zavoda u kontakte.

Ljekarne

Ukinuto je ograničenje u izdavanju lijekova za jednog pacijenta.

Od ponedjeljka 11. svibnja ljekarne se vraćaju na stari-novi raspored koji se nalazi na mrežnim stranicama Ljekarni Jadran.

Ljekarna Centar, Riva 18, radi od 0-24 sati, tijekom tjedna i vikenda.

Dežurne ambulante u Cambierievoj

Dom zdravlja Primorsko goranske županije izmješta lokacije slijedećih ambulanti:

Dežurna pedijatrijska ordinacija te prostorija za uzimanje uzoraka krvi za djecu izmještaju se na novu lokaciju u ulici Cambierieva 7 (prostor bivše dječje oftalmologije). Nova lokacija udaljena je svega 50 metara od trenutne lokacije, a raspored rada ostaje nepromijenjen: subotama, nedjeljama  blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 641-045 i 051 336-046.

Dežurna stomatološka ordinacija također se izmješta sa sadašnje lokacije (Cambierieva 7) na adresu Studentska 1 u Rijeci, a također će raditi prema dosadašnjem radnom vremenu: subotama, nedjeljama i blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 494 896.

Dežurna ordinacija obiteljske medicine ostaje u postojećem prostoru (Cambierieva 7) i radi prema dosadašnjem rasporedu: subotama, nedjeljama i blagdanima 8 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 335 588.

Savjetovalište za prehranu dojenčadi

Savjetovalište za prehranu dojenčadi radi 2 sata dnevno, odnosno ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 15 do 17 sati.

Pregledi u ordinacijama Doma zdravlja PGŽ-a

S ciljem poticanja odgovornog ponašanja te sprječavanja nekontroliranog širenja COVID-19 zaraze, uz zadržavanje primjerene dostupnosti zdravstvene zaštite, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / PZZ (obiteljska medicina, ginekologija, stomatologija, pedijatrija) organiziran je na slijedeći način:

 • za svaki dolazak u ordinacije, osim onih kod kojih postoji ›hitno‹, po život opasno stanje i akutni simptomi s ozbiljnim pogoršanjem stanja, neophodan je prethodni dogovor telefonom ili e-mailom s izabranim medicinskim timom (liječnik i/ili medicinska sestra),
 • potrebno je pridržavanje vremena narudžbi kako bi se izbjegle nepotrebne gužve
 • pri ulasku i boravku u zdravstvenoj ustanovi obvezno je korištenje zaštitne maske te dezinfekcija ruku,
 • svi administrativni poslovi, potvrde, doznake za bolovanje i sl. provode se elektroničkim putem u preostalom raspoloživom radnom vremenu,
 • poslodavci se pozivaju da izvješća o bolovanju zaposlenika preuzimaju s elektroničkih platformi po uputi HZZO (e-Zdravstveno),
 • zbog velikog broja telefonskih poziva tijekom radnog vremena u kojem se istovremeno zbrinjavaju i obrađuju bolesnici sukladno epidemiološkim preporukama, na sve pozive nije moguće odgovoriti odmah te će isti biti realizirani u realnom mogućem vremenu,
 • kontakt telefonski brojevi, kao i e-mail adrese svih ordinacija nalaze se na web stranicama Doma zdravlja PGŽ te na ulazima u objekte u kojima su ordinacije.

Više o organizaciji rada ambulanti na mrežnim stranicama Doma zdravlja PGŽ.

Online tečajevi za trudnice u Rijeci

Online tečajeve za pripremu trudnica za porod i roditeljsku funkciju.organiziraju KBC Rijeka i Dom zdravlja PGŽ-a. Više informacija na mrežnim stranicama KBC-a Rijeka posvećenim trudnicama, gdje se mogu pronaći i video materijali te u novostima Doma zdravlja PGŽ-a.

Darivanje krvi ponovno u riječkoj poliklinici

Jedinica za prikupljanje krvi, koja je za vrijeme koronakrize djelovala u Sveučilišnom kampusu, od ponedjeljka, 1. lipnja ponovno djeluje na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu u riječkoj bolnici.

Radno vrijeme Jedinice za prikupljanje krvi je ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati te srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon 091/4478489, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon 051/213-873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.

KBC Rijeka

Zabranjeni su posjeti pacijentima na svim lokalitetima KBC-a Rijeka. Mjera predostrožnosti donesena je sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji s ciljem smanjenja mogućnosti prenošenja zaraze. Kretanje u bolnici ograničeno je na nužno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Od 8. siječnja 2020. godine ponovno je dozvoljeno prisustvovanje pratnje na porodu.

Riječka je bolnica objavila kontakt-telefone putem kojih članovi obitelji mogu dobiti informacije o stanju pacijenata smještenih u KBC-u Rijeka. S obzirom na to da posjeti trenutačno nisu dozvoljeni zbog aktualne pandemije koronavirusa, obitelji se na ovaj način mogu informirati o zdravstvenom stanju svojih članova.

Od četvrtka, 17. prosinca KBC Rijeka otvara telefonski COVID Info centar u cilju što bolje komunikacije s obiteljima oboljelih od COVID-a 19. Građani će moći nazvati članove komunikacijskog tima svaki radni dan od 8 do 16 sati na broj 051/658-623, odnosno na brojeve 091/1658 197 i 091/4478 623. Subotom, nedjeljom i blagdanima informacije će u Info centru biti dostupne isključivo na brojeve 091/1658 197 i 091/4478 623 od 10 do 14 sati.

Prema naputku za pacijente KBC-a Rijeka od 30. travnja, prije dolaska na pregled u bolnicu potrebno se konzultirati s liječnikom primarne zdravstvene zaštite.

Pacijenti se mole da:

 • na pregled dolaze u zakazano vrijeme, a ne ranije,
 • da dezinficiraju ruke prilikom ulaska u bolnicu,
 • da obvezno nose zaštitnu masku,
 • da drže socijalnu distanciju od najmanje dva metra.

Poštivanjem pravila ponašanja u bolnici smanjit će se gužve u čekaonicama i rizik od potencijalnog prijenosa virusa i drugih bolesti koje se prenose dišnim putem.

Od prosinca 2020. u KBC-u Rijeka otvorena je post-COVID ambulanta, namijenjena bolesnicima kod kojih zaostaju tegobe uslijed ove teške bolesti.

Više o privremenom radu KBC-a Rijeka.

Psihijatrijska bolnica Lopača

Do daljnjega nisu dopuštene posjete pacijentima.

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju dostupne su na tel. broju liječnika 099/2310-553 i pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo 099/2310-552 od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13 do 14 sati.

Trgovine

Stožer civilne zaštite RH uveo je posebnu organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima i vrijedit će od 12. prosinca 2020 do 31. siječnja 2021. godine.

Broj kupaca odnosno posjetitelja koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru ograničava se na sljedeći način:

 • u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac;
 • za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2;
 • za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 m2;
 • za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2;
 • za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 m2;
 • za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i prodavači i kupci.

Tržnice

Sukladno novim epidemiološkim mjerama donesenim od strane Stožera civilne zaštite RH, koje su na snazi do 31. siječnja 2021.godine, na svim ulaznim vratima tržnica paviljona bit će istaknuta obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u paviljonu.

Maksimalan dozvoljeni broj kupaca:

 • Centralna tržnica – 1. paviljon – ulaz/izlaz –  Verdieva ulica – maksimalan broj kupaca =  30
 • Centralna tržnica – 2. paviljon – ulaz/izlaz –  Verdieva ulica – maksimalan broj kupaca =   60
 • Centralna tržnica – ribarnica – ulaz/izlaz  – Zagrebačka ulica – maksimalan broj kupaca =  38
 • Tržnica Brajda ulaz/izlaz sa istočne strane – maksimalan broj kupaca =  23

TD Rijeka plus obavještava korisnike kako se prodaja rabljenih stvari (buvljak) na tržnici Brajda neće održavati.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i prodavači i kupci. 

Online nabava domaćih proizvoda

U e-katalogu Kašetice primorsko-goranske mogu se pronaći kontakti više od stotinu proizvođača – lokalnih OPG-ova – s područja Primorsko-goranske županije. Pretraživanje je moguće po kategorijama proizvoda i po lokaciji proizvođača. Trenutno se prikupljaju podaci svih proizvođača o mogućnostima dostave, cijeni i vrsti proizvoda i obavijestiti građane o svim proizvođačima koji dostavljaju svoje proizvode na kućne adrese.

Lokalni OPG-ovci svoje proizvode nude i na novoj web stranici KupujLokalno.hr.

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo nacionalnu internet tržnicu, koja omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske.

Izdavanje dokumenata i rad policije

Od ponedjeljka, 1. lipnja 2020. u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj građani sve upravne poslove mogu obaviti u redovnom radnom vremenu, bez prethodne najave, odnosno naručivanja.

Radno vrijeme šalter sale u sjedištu Policijske uprave u Rijeci, Žrtava fašizma 3 je:

 • od 8 do 15 sati – od ponedjeljka do petka – svi upravni poslovi (prijavništvo, osobne i prometne isprave, poslovi oružja, stranaca i državljanstva),
 • od 8 do 18 sati – utorak – poslovi prijavništva, osobnih i prometnih isprava.

Od 19. listopada 2020. vrijede posebne upute za stranke Postaje prometne policije Rijeka.

Obavljanje upravnih poslova prilagođeno je trenutnim uvjetima, radi čega se građane upućuju da se pridržavaju svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera (propisana fizička udaljenost i druge) te uputa policijskih službenika na ulazu.

Policijska uprava primorsko-goranska upućuje građane da koriste mogućnosti koje im nudi sustav e-Građanin, što će smanjiti potrebu osobnog dolaska građana u šalter salu i čekanja u redovima, a također i dosljednijem poštivanju epidemioloških mjera, posebice preporučene fizičke udaljenosti.

Podsjetimo, svi građani koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu, zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole i putovnice mogu podnositi elektronički, putem sustava e-Građani. Osim toga, dostavu navedenih isprava građani mogu zatražiti na adresu prebivališta, dakle bez potrebe da dolaze u policiju. Također, građani mogu koristiti i uslugu e-Boravište i e-Suglasnost, kao i druge e-Usluge MUP-a. Više informacija e-uslugama.

Potrebne informacije građani mogu dobiti putem telefona ili elektroničke pošte primorsko-goranska@policija.hr ili pitanja@mup.hr te pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, u rubrici Moji dokumenti.

Pošta

Više informacija o radu poštanskih ureda na mrežnim stranicama Hrvatske pošte.

Sklapanje braka

Stožer civilne zaštite RH 28. studenog 2020. uveo je nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, koje nalažu obustavu održavanja svadbenih svečanosti.