U cilju prevencije širenja zaraze koronavirusom, u Rijeci su uvedene mjere zaštite, koje se stalno nadopunjuju prateći nove naputke i odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Javni gradski prijevoz

Slijedom odluke Stožera civilne zaštite RH od 28. svibnja 2021. godine ukinuta je mjera koja propisuje da u vozilima popunjenost putnika ne smije prelaziti 40 posto maksimalnog kapaciteta, što znači da u vozilima KD Autotrolej više nema ograničenja broja korisnika.

Stožer civilne zaštite RH naložio je obavezno nošenje zaštitnih maski za lice prilikom korištenja javnog gradskog prijevoza.

Preporuka je i apel svim korisnicima koji osjećaju neki od simptoma zaraze koronavirusom, poput kašlja ili temperature, da ne koriste javni gradski prijevoz.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke poziva sve osobe starije životne dobi da do daljnjega izbjegavaju korištenje javnoga gradskog prijevoza koje na području grada Rijeke pruža KD Autotrolej, posebice ujutro do 9 sati ujutro te u ostalim terminima najvećih gužvi.

Specijalni prijevoz za osobe s invaliditetom odvija se bez ograničenja.

Autotaksi prijevoz se odvija uz provođenje mjera zaštite.

Rad dječjih vrtića i osnovnih škola

Preporuke HZJZ i Ministarstva za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.:

Način plaćanja vrtića ili produženog boravka za vrijeme samoizolacije

S obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju, uzrokovanu virusom Covid-19, u kojoj je za očekivati sve veći broj oboljele djece i djelatnika dječjih vrtića i osnovnih škola, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel donio je dvije odluke koje se tiču načina plaćanja usluge produženog boravka i cjelodnevne nastave te smještaja djece u gradske vrtiće za vrijeme izrečene mjere samoizolacije. Ovi načini izračuna cijene usluge primjenjuju se od listopada 2020. godine.

Rad gradske uprave

Sva upravna tijela gradske uprave Grada Rijeke nastavljaju raditi u redovnom radnom vremenu s time da se izravan rad sa strankama svodi na minimum te će se on odvijati primarno putem telefona, pošte ili elektroničke pošte, a samo u iznimnim slučajevima u neposrednom kontaktu sa strankama i to tek nakon unaprijed najavljenog osobnog dolaska.

Stranke koje traže razgovor s referentom ne primaju se u uredima službenika nego isključivo u šalter Sali za licitacije na Titovom trgu 3 i vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16.

Predaja podnesaka za sve odjele gradske uprave obavlja se isključivo u pisarnici na Titovom trgu 3. Šalter-sala Grada Rijeke, Titov trg 3, nastavlja rad na način se stranke primaju u vremenu od 8.30 do 15,30 sati, uz pojačane higijensko-sanitarne mjere te ograničavanje broja stranaka u prostoru.

Stožer civilne zaštite RH 10. srpnja 2020. donio je Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19., a istu je dopunio 14. srpnja. Odlukom se propisuje da su maske za lice ili medicinske maske obvezni koristiti zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije.

Javno otvaranje ponuda u postupcima javne nabave odvija se sukladno preporuci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Rad mjesnih odbora

Od 6. rujna 2021. vrijede nove upute korisnicima poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave vezano uz održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora i privremeno ili povremeno korištenje prostora.

Prilikom korištenja prostora potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete.

Ostvarivanje socijalnih prava u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke

Zahtjevi i potrebna prateća dokumentacija za dodjelu bilo kojeg novog socijalnog prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, može se dostaviti dolaskom u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, u vremenu od 8.30 do 15,30 sati ili putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka. Opis socijalnih prava, način predavanja zahtjeva i obrasci se nalaze na stranicama e-Usluga Grada Rijeke.

Odvoz otpada

Od 1. travnja 2021. ponovno su otvorena mobilna reciklažna dvorišta.

Od svibnja 2020. ponovno su otvorena reciklažna dvorišta te uspostavljena usluga prikupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika.

KD Čistoća je izdala upute o odlaganju otpada koje moraju poštivati osobe u samoizolaciji.

Način izdavanja računa za vodne usluge

Od 23. studenog 2020. godine dostupan je na broju telefona (051) 353 219 govorni automat KD Vodovod i kanalizacija putem kojeg korisnici mogu prijaviti stanje vodomjera i potrošnju vode.

Od 1. lipnja 2020. godine KD Vodovod i kanalizacija ponovno započinje s obračunom zateznih kamata na račune za vodne usluge i ostale usluge koji nisu plaćeni do roka njihova dospijeća te se ponovno uvodi primjena mjera ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga zbog nepodmirenja računa za vodne usluge.

Sahrane

Stožer civilne zaštite RH uveo je nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, koje ukidaju mjeru ograničenja broja osoba prisutnih na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni. Sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera.

Pogrebi, posljednji ispraćaji i polaganje urne i dalje se održavaju uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

KD Kozala ističe kako je dogovor oko organizacije sahrane potrebno je da prethodno najaviti pozivom na broj prijemnog ureda 208-720, 208-721 ili e-mailom na info@kd-kozala.hr. Ostale informacije dostupne su građanima putem mrežne stranice KD Kozale ili na besplatni broj telefona 0800 248 247.

Kultura

Nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, a odnose se na kulturu nalažu:

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost*;
 • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sata, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost*;

Organizatori javnih događanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje, održati te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.

Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja. Prethodna suglasnost može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu.

*Protuepidemijske mjere ne odnose se na:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta;
 • kino projekcije;
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ne mogu se propisivati strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom odlukom. Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima određena stroža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom odlukom, primjenjuje se ova odluka.

Na ovim okupljanjima se broj prisutnih osoba ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.**

Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.**

**Navedene odredbe ne odnose se na okupjanja ako na okupljanju sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu. Organizatori takvih okupljanja obvezni su obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okviran broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je:

Sport i rekreacija

Nužne epidemiološke mjere kojima se ograničavaju okupljanja, a odnose se na sport nalažu:

 • strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima;
 • sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera;
  • iznimno, sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:
   • županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i
   • županijski stožer civilne zaštite na području na kojem se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja;
  • iznimno, sportska natjecanja mogu se organizirati uz prisustvo više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera, ako svi gledatelji i tehničko organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu; organizatori takvih natjecanja obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okviran broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja;
  • ispunjavanje postavljenih uvjeta obvezan je kontrolirati organizator natjecanja.

Korisnici se mole da se prilikom bavljenja rekreacijom pridržavaju svih općih, kao i posebnih epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, radi svoje zaštite te sigurnosti djelatnika objekta:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo turizma i sporta donijeli su 22. rujna Uvjete korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika.

Program Riječkog sportskog saveza Sportska lektira namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole, dostupan je svima online na YouTube kanalu Riječkog sportskog saveza. Na kanalu će se sukcesivno podići osam knjiga o vrhunskim sportašima i različitim sportovima. Djeca mogu pratiti ilustracije i slušati sportske priče koje čita Danica Juričić Spasović.

Upute za iznajmljivače

Što činiti i kako postupati ako se kod gostiju u turističkom smještaju pojave simptomi bolesti COVID-19?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19

Brzi antigenski testovi za turiste

Od 6. kolovoza 2021. godine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije započinje sa brzim antigenskim testiranjem za turiste kako bi se mogli testirati prije povratka u matičnu zemlju. Cijena brzog antigenskog testa iznosit će 40 kn, a turisti se mogu testirati na nekoliko punktova – ispostave Crikvenica, Delnice, Krk, Opatija, Mali Lošinj, Rab i Cres, te u centrali (Krešimirova 52a, Rijeka).

Pravo na korištenje navedenih testova imaju turisti koji posjeduju voucher ili potvrdu iz sustava e-visitor o ostvarenom noćenju kojim mogu dokazati da su u komercijalnom smještajnom objektu boravili najmanje 3 noći. Potvrdu o boravku turisti mogu dobiti u objektu u kojem borave (hotel, kamp, objekt u domaćinstvu itd.).

PCR testiranje na COVID-19 u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ

Pacijenti se mogu testirati na temelju:

 • uputnice liječnika obiteljske medicine
 • uputnice liječnika specijalista epidemiologije
 • na vlastiti zahtjev

Pacijenti se prilikom testiranja identificiraju važećom zdravstvenom iskaznicom, a kod testiranja na vlastiti zahtjev uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.

 • Uzimanje uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 je moguće provesti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a i Doma zdravlja PGŽ u Rijeci, Krešimirova 52a, na natkrivenom dijelu parkirališta i platoa ispred glavnog ulaza, te u ispostavama.
 • Radno vrijeme Sjedišta NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52a, Rijeka
  tel: 051/554-803. e-mail mis.kancelarija@zzjzpgz.hr
  Od ponedjeljka do subote, od 8,00 do 12,00 sati.
 • Nije potrebno naručivanje.
 • Kod testiranja na vlastiti zahtjev poželjno je narudžbenicu prethodno skinuti sa stranica Zavoda i ispunjenu donijeti na testiranje.
 • Cijena testa je 490 kn.
 • E-uputnica se može podignuti od 8 do 12 sati u kontejneru na parkiralištu

Pravne osobe:

Rezultati testiranja najčešće su gotovi u roku od 24 sata, a najkasnije u roku od 48 sati. Po potrebi hitnoće i prema prethodnom dogovoru, odnosno kada se to posebno zahtjeva, nalaz se može izdati i ranije. Iako rijetki, u praksi se hitni zahtjevi najčešće zaprimaju od strane pomoraca te u slučajevima hitnog putovanja u inozemstvo, a opcijom hitnog testiranja NZZJZ PGŽ omogućio je građanima dobivanje nalaza u najkraćem mogućem vremenskom roku od nekoliko sati.

Rezultati se šalju liječniku koji je izdao uputnicu ili putem e-maila na vlastiti zahtjev. Nalazi se mogu preuzeti i osobno na šalteru od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, subotom od 8 do 15 sati i nedjeljom od 10 do 14 sati. Ukoliko e-mail nije u pristigloj pošti, potrebno je provjeriti spam/neželjenu poštu te dodati adresu Zavoda u kontakte.

Svi nalazi imaju i interpretaciju na engleskom jeziku te se po potrebi ispisuje i vrijeme uzrokovanja i izdavanja nalaza.

PCR testiranje na COVID-19 u KBC-u Rijeka

Građani koji zbog osobnih razloga trebaju nalaz PCR testiranja na SARS-CoV-2 mogu ga od sada obaviti i u KBC-u Rijeka.

Testiranje se obavlja isključivo na riječkom lokalitetu i to u kontejneru ispred ulaza u Hitni trakt (pokraj glavne zgrade bolnice).

PCR  testiranje uz plaćanje provodi se nakon narudžbe u dva dnevna termina – od 08.30 do 09.30 i od 12 do 13 sati svakog radnog dana i vikendom.

Narudžbe se primaju svaki dan od 8 do 15 sati putem telefona na broj 051 658 844 ili 091 6009513 ili e-mailom na adresu: pcr-covid@kbc-rijeka.hr.

Dvojezični nalazi će biti gotovi unutar 24 sata od primitka uzorka, a cijena testiranja iznosi 490 kuna. Obavezno je plaćanje unaprijed, a podatci za uplatu su:

Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR88 2390 0011 1003 6638 4
Poziv na broj: OIB pacijenta
Opis: test COVID-19, IME I PREZIME pacijenta

Od osobnih podataka prilikom narudžbe potrebno je navesti: ime i prezime, datum rođenja, OIB, informacije za kontakt (e-mail i broj mobitela/telefona) te kada je potreban rezultat testa (datum).

Brzi antigenski testovi i serološki testovi u Domu zdravlja PGŽ

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije na području čitave županije (u ispostavama Rijeka, Opatija, Crikvenica, Delnice, Krk, Mali Lošinj i Rab) provodi brze antigenske testove (bris nosa) na virus SARS-CoV-2.

S obzirom na brojne upite o informacijama o provođenju brzih antigenskih testova koji su potrebni prilikom putovanja u Sloveniju, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije obavještava da na području čitave županije provodi brze antigenske testove (bris nosa) na virus SARS-CoV-2.

Prijave na testiranje vrše se isključivo putem e-mail adrese rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr gdje zainteresirani dostavljaju iduće podatke:

 • ime i prezime
 • mjesto i adresa boravišta
 • broj telefona

Po zaprimanju maila zainteresirani korisnici bit će kontaktirani u najkraćem roku od strane djelatnika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije s kojima će dogovoriti mjesto i termin testiranja.

Rezultati testiranja dostupni su nakon 15 minuta, a cijena testa je 150,00 kn, plativo u gotovini na mjestu testiranja.

Također, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije provodi i serološki test (uzorak krvi) na prisutnost antitijela na virus SARS-CoV-2. Testiranje se vrši na lokaciji Krešimirova 52a u Rijeci od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 sati.

Rezultati testiranja dostavljaju se na zaprimljenu e-mail adresu isti radni dan, a cijena testa je 130,00 kn.

Termini i lokacije punktova za cijepljenje tijekom rujna 2021.

Termini i lokacije punktova za cijepljenje po županijama mogu se pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dežurne ambulante u Cambierievoj

Dom zdravlja Primorsko goranske županije izmješta lokacije slijedećih ambulanti:

Dežurna pedijatrijska ordinacija te prostorija za uzimanje uzoraka krvi za djecu izmještaju se na novu lokaciju u ulici Cambierieva 7 (prostor bivše dječje oftalmologije). Nova lokacija udaljena je svega 50 metara od trenutne lokacije, a raspored rada ostaje nepromijenjen: subotama, nedjeljama  blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 641-045 i 051 336-046.

Dežurna stomatološka ordinacija također se izmješta sa sadašnje lokacije (Cambierieva 7) na adresu Studentska 1 u Rijeci, a također će raditi prema dosadašnjem radnom vremenu: subotama, nedjeljama i blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 494 896.

Dežurna ordinacija obiteljske medicine ostaje u postojećem prostoru (Cambierieva 7) i radi prema dosadašnjem rasporedu: subotama, nedjeljama i blagdanima 8 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 335 588.

Savjetovalište za prehranu dojenčadi

Savjetovalište za prehranu dojenčadi radi 2 sata dnevno, odnosno ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 15 do 17 sati.

Pregledi u ordinacijama Doma zdravlja PGŽ-a

S ciljem poticanja odgovornog ponašanja te sprječavanja nekontroliranog širenja COVID-19 zaraze, uz zadržavanje primjerene dostupnosti zdravstvene zaštite, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / PZZ (obiteljska medicina, ginekologija, stomatologija, pedijatrija) organiziran je na slijedeći način:

 • za svaki dolazak u ordinacije, osim onih kod kojih postoji ›hitno‹, po život opasno stanje i akutni simptomi s ozbiljnim pogoršanjem stanja, neophodan je prethodni dogovor telefonom ili e-mailom s izabranim medicinskim timom (liječnik i/ili medicinska sestra),
 • potrebno je pridržavanje vremena narudžbi kako bi se izbjegle nepotrebne gužve
 • pri ulasku i boravku u zdravstvenoj ustanovi obvezno je korištenje zaštitne maske te dezinfekcija ruku,
 • svi administrativni poslovi, potvrde, doznake za bolovanje i sl. provode se elektroničkim putem u preostalom raspoloživom radnom vremenu,
 • poslodavci se pozivaju da izvješća o bolovanju zaposlenika preuzimaju s elektroničkih platformi po uputi HZZO (e-Zdravstveno),
 • zbog velikog broja telefonskih poziva tijekom radnog vremena u kojem se istovremeno zbrinjavaju i obrađuju bolesnici sukladno epidemiološkim preporukama, na sve pozive nije moguće odgovoriti odmah te će isti biti realizirani u realnom mogućem vremenu,
 • kontakt telefonski brojevi, kao i e-mail adrese svih ordinacija nalaze se na web stranicama Doma zdravlja PGŽ te na ulazima u objekte u kojima su ordinacije.

Više o organizaciji rada ambulanti na mrežnim stranicama Doma zdravlja PGŽ.

Online tečajevi za trudnice u Rijeci

Online tečajeve za pripremu trudnica za porod i roditeljsku funkciju.organiziraju KBC Rijeka i Dom zdravlja PGŽ-a. Više informacija na mrežnim stranicama KBC-a Rijeka posvećenim trudnicama, gdje se mogu pronaći i video materijali te u novostima Doma zdravlja PGŽ-a.

Darivanje krvi

Pozivaju se dobrovoljni davatelji krvi koji su preboljeli COVID-19, a od prestanka simptoma bolesti ili laboratorijski potvrđene infekcije SARS- CoV-2 je prošlo 28 dana da se jave u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka. Kako je sredinom travnja 2021. godine izvijestio KBC Rijeka, u tijeku su pripreme vezane uz prikupljanje konvalescentne plazme od osoba koje su preboljele COVID-19, a svi potencijalni davatelji moraju zadovoljiti kriterije za odabir dobrovoljnih davatelja krvi. Konvalescentna plazma je krvni pripravak koji će se primjenjivati u liječenju oboljelih od COVID-19. Plazma će se prikupljati, proizvoditi i pohranjivati sukladno svim stručnim zahtjevima, važećom hrvatskom legislativom i smjernicama Europske komisije. Zainteresirani se mogu javiti radnim danom od 08 do 14 sati uz prethodnu najavu na brojeve 051/ 658-197 ili 051/658-354.

Jedinica za prikupljanje krvi, koja je za vrijeme koronakrize djelovala u Sveučilišnom kampusu, od ponedjeljka, 1. lipnja 2020. godine ponovno djeluje na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu u riječkoj bolnici. Radno vrijeme Jedinice za prikupljanje krvi je ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati te srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon 091/4478489, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon 051/213-873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.

KBC Rijeka

Zabranjeni su posjeti pacijentima na svim lokalitetima KBC-a Rijeka. Mjera predostrožnosti donesena je sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji s ciljem smanjenja mogućnosti prenošenja zaraze. Kretanje u bolnici ograničeno je na nužno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Od 8. siječnja 2021. godine ponovno je dozvoljeno prisustvovanje pratnje na porodu.

Riječka je bolnica objavila kontakt-telefone putem kojih članovi obitelji mogu dobiti informacije o stanju pacijenata smještenih u KBC-u Rijeka. S obzirom na to da posjeti trenutačno nisu dozvoljeni zbog aktualne pandemije koronavirusa, obitelji se na ovaj način mogu informirati o zdravstvenom stanju svojih članova.

Osobne stvari za bolesnike (rublje, toaletni pribor i dr.) mogu se u bilo koje vrijeme predati na ulazu u odjel. Predmete je potrebno spremiti u najlon vrećicu s jasno označenim imenom i prezimenom pacijenta.

COVID Info centar prestao je s radom 1. lipnja 2021. Članovi obitelji informacije će ubuduće moći telefonski dobiti direktno na preostalim COVID odjelima.

Prema naputku za pacijente KBC-a Rijeka od 30. travnja 2020., prije dolaska na pregled u bolnicu potrebno se konzultirati s liječnikom primarne zdravstvene zaštite.

Pacijenti se mole da:

 • na pregled dolaze u zakazano vrijeme, a ne ranije,
 • da dezinficiraju ruke prilikom ulaska u bolnicu,
 • da obvezno nose zaštitnu masku,
 • da drže socijalnu distanciju od najmanje dva metra.

Poštivanjem pravila ponašanja u bolnici smanjit će se gužve u čekaonicama i rizik od potencijalnog prijenosa virusa i drugih bolesti koje se prenose dišnim putem.

Od prosinca 2020. u KBC-u Rijeka otvorena je pulmološka post-COVID ambulanta, namijenjena bolesnicima kod kojih zaostaju tegobe uslijed ove teške bolesti, a od svibnja 2021. i neurološka post-COVID ambulanta.

Više o privremenom radu KBC-a Rijeka.

Program za građane “Škola zdravog disanja”

„Škola zdravog disanja“ održavat će se svakog petka u Dvorani kulture „Joga u svakodnevnom životu“ i besplatna je za sve građane, a prijave se primaju od 17. lipnja 2021. na rijeka@yogaindailylife.org ili na br. mob. 091/ 911 1370.

Psihijatrijska bolnica Lopača

Do daljnjega nisu dopuštene posjete pacijentima.

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju dostupne su na tel. broju liječnika 099/2310-553 i pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo 099/2310-552 od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13 do 14 sati.

Trgovine

Stožer civilne zaštite RH uveo je posebnu organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima.

Broj kupaca odnosno posjetitelja koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru ograničava se na sljedeći način:

 • u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac;
 • za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2;
 • za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 m2;
 • za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2;
 • za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 m2;
 • za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i prodavači i kupci.

Tržnice

Sukladno epidemiološkim mjerama donesenim od strane Stožera civilne zaštite RH, na svim ulaznim vratima tržnica paviljona bit će istaknuta obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u paviljonu.

Maksimalan dozvoljeni broj kupaca:

 • Centralna tržnica – 1. paviljon – ulaz/izlaz –  Verdieva ulica – maksimalan broj kupaca =  30
 • Centralna tržnica – 2. paviljon – ulaz/izlaz –  Verdieva ulica – maksimalan broj kupaca =   60
 • Centralna tržnica – ribarnica – ulaz/izlaz  – Zagrebačka ulica – maksimalan broj kupaca =  38
 • Tržnica Brajda ulaz/izlaz sa istočne strane – maksimalan broj kupaca =  23

TD Rijeka plus obavještava korisnike kako se prodaja rabljenih stvari (buvljak) na tržnici Brajda neće održavati.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i prodavači i kupci. 

Online nabava domaćih proizvoda

U e-katalogu Kašetice primorsko-goranske mogu se pronaći kontakti više od stotinu proizvođača – lokalnih OPG-ova – s područja Primorsko-goranske županije. Pretraživanje je moguće po kategorijama proizvoda i po lokaciji proizvođača. Trenutno se prikupljaju podaci svih proizvođača o mogućnostima dostave, cijeni i vrsti proizvoda i obavijestiti građane o svim proizvođačima koji dostavljaju svoje proizvode na kućne adrese.

Lokalni OPG-ovci svoje proizvode nude i na novoj web stranici KupujLokalno.hr.

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo nacionalnu internet tržnicu, koja omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske.

Izdavanje dokumenata i rad policije

Od ponedjeljka, 1. lipnja 2020. u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj građani sve upravne poslove mogu obaviti u redovnom radnom vremenu, bez prethodne najave, odnosno naručivanja.

Od 19. listopada 2020. vrijede posebne upute za stranke Postaje prometne policije Rijeka.

Obavljanje upravnih poslova prilagođeno je trenutnim uvjetima, radi čega se građane upućuju da se pridržavaju svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera (propisana fizička udaljenost i druge) te uputa policijskih službenika na ulazu.

Policijska uprava primorsko-goranska upućuje građane da koriste mogućnosti koje im nudi sustav e-Građanin, što će smanjiti potrebu osobnog dolaska građana u šalter salu i čekanja u redovima, a također i dosljednijem poštivanju epidemioloških mjera, posebice preporučene fizičke udaljenosti.

Podsjetimo, svi građani koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu, zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole i putovnice mogu podnositi elektronički, putem sustava e-Građani. Osim toga, dostavu navedenih isprava građani mogu zatražiti na adresu prebivališta, dakle bez potrebe da dolaze u policiju. Također, građani mogu koristiti i uslugu e-Boravište i e-Suglasnost, kao i druge e-Usluge MUP-a. Više informacija e-uslugama.

Potrebne informacije građani mogu dobiti putem telefona ili elektroničke pošte primorsko-goranska@policija.hr ili pitanja@mup.hr te pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, u rubrici Moji dokumenti.

Pošta

Više informacija o radu poštanskih ureda na mrežnim stranicama Hrvatske pošte.

Sklapanje braka

Odluka Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja, u vezi svadbenih svečanosti nalaže:

 • održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba;
  • iznimno je dopušteno održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 (popis kojih se nalazi u Prilogu 1), najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu;
  • organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu COVID potvrdu;
  • za održavanje svadbenih svečanosti koje su u skladu s navedenim nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite te ne moraju završiti do 24:00 sata;