U cilju prevencije širenja zaraze koronavirusom, u Rijeci su uvedene mjere zaštite, koje se stalno nadopunjuju prateći nove naputke i odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Ukidanje e-propusnica – dopušteno napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka

Od 11. svibnja ukidaju se e-propusnice, odnosno prestala je vrijediti odluka o zabrani privremenog napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH.

To znači da za putovanje u drugu županiju građani više ne trebaju e-propusnice.

Normalizacija javnog gradskog prijevoza

Od ponedjeljka, 27. travnja, KD Autotrolej je krenuo s normalizacijom prometovanja na svim gradskim i prigradskim linijama.

Autobusi voze prema pojačanom voznom redu za nedjelju, a po potrebi vozni red će se prilagođavati i mijenjati. Tako će vozni red za nedjelju biti pojačan dodatnim polascima, osobito u terminima koje radnici koriste za dolazak i odlazak na posao. S obzirom da određene linije ne prometuju nedjeljom, dodaju se polasci u vrijeme dolaska i odlaska s posla na linijama 1B, 2A, 4A i liniji za KBC.

U narednom periodu, vozni red će se mijenjati, odnosno prilagođavati potrebama korisnika, kao što je bio slučaj i s izvanrednim linijama.

KD Autotrolej pripremilo je, u suradnji i u skladu s preporukom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a, upute za korištenje javnog gradskog prijevoza tijekom epidemije korona virusa (COVID-19), te moli korisnike da ih se pridržavaju štiteći u prvom redu sebe, a potom i sve ostale korisnike kao i radnike KD Autotrolej.

 • Prilikom ulaska u vozilo obavezna je dezinfekcija ruku putem dispenzera.
 • Obavezno je korištenje zaštitnih maski, bilo koje vrste, može i zaštita maramom ili šalom.

U sklopu pogoršanja epidemijske situacije, Stožer civilne zaštite RH je 24. lipnja naložio je obavezno nošenje zaštitnih maski za lice prilikom korištenja javnog gradskog prijevoza.

Korisnici trebaju održavati socijalnu distancu s razdaljinom od minimalno jednog metra, te se s tim u vezi, ovisno o vrsti vozila, smanjuju i prijevozni kapaciteti.

Preporuka je i apel svim korisnicima koji osjećaju neki od simptoma zaraze koronavirusom, poput kašlja ili temperature, da ne koriste javni gradski prijevoz.

Specijalni prijevoz za osobe s invaliditetom odvija se bez ograničenja.

Autotaksi prijevoz se odvija uz provođenje mjera zaštite.

Sukladno mjerama Vlade RH za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, od 11. svibnja će biti dozvoljene međužupanijske prijevozne linije i linije domaćeg zračnog prijevoza. Hrvatske željeznice najavile su da u 11. svibnja ponovno pokreću željeznički putnički prijevoz.

Naplata parkiranja

S obzirom na to da je ponovno uspostavljen javni gradski prijevoz, ukida se i privremeno donesena mjera besplatnih parkirališta. Od utorka, 28. travnja  počela je naplata parkiranja  na svim otvorenim i zatvorenim parkiralištima te garažama kojima upravlja Rijeka Plus.

Rad dječjih vrtića i osnovnih škola, oslobađanje od plaćanja usluge vrtića i produženog/cjelodnevnog boravka, odgoda upisa u vrtiće, ponovno otvaranje dječjih igrališta

U skladu s popuštanjem protuepidemijskih mjera, od 25. svibnja omogućuje se uključivanje sve djece u vrtiće i razrednu nastavu.

Naime, kako stoji u uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja, rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće.

Škole i vrtići trebaju obavijestiti roditelje:

 • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 • da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

 

Podsjetimo, nakon Vladine odluke o zatvaranju škola, vrtića i fakulteta, Grad Rijeka odlučio je kako će svi gradski vrtići i osnovne škole biti spremni prihvatiti djecu koju roditelji ne mogu ostaviti samu.

Kako je epidemiološka situacija procijenjena iznimno povoljnom, ukidaju se mjere nenaplate usluga vrtića i produženog boravka roditeljima – korisnicima navedene usluge.

Naplata će se do kraja mjeseca vršiti prema broju dana korištenja usluge, kao što je to bilo i za vrijeme ograničenog prihvata djece, dok se od 1. lipnja kreće s naplatom u punom iznosu odnosno sukladno Odlukama o naplati usluga, svakom roditelju čije je dijete korisnik programa predškolskog odgoja i/ili produženog boravka odnosno cjelodnevne nastave.

Provedba upisa djece u gradske jaslice i vrtiće za novu pedagošku 2020./2021. godinu zbog situacije izazvane epidemijom koronavirusa, odgađa se do daljnjeg.

Od ponedjeljka, 11. svibnja nastavlja se postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Od 4. svibnja za korištenje su ponovno otvorena dječja igrališta, ali njihovo korištenje je moguće uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera.

Ostvarivanje socijalnih prava u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke

 • Produženje postojećih socijalnih prava po Socijalnom programu do kraja svibnja – Grad Rijeka će građanima koji ostvaruju socijalna prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, trajanje postojećih prava koja ističu u ožujku ili travnju iznimno automatski produžiti do 31. svibnja 2020.
 • Upućujemo potencijalne nove korisnike da zahtjeve i potrebnu prateću dokumentaciju za dodjelu bilo kojeg novog socijalnog prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, dostavljaju putem elektroničke pošte na zdravstvo@rijeka.hr, a samo ako to nije moguće, dolaskom u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, u vremenu od 8.30 do 12 sati. Opis socijalnih prava, način predavanja zahtjeva i obrasci se nalaze na stranicama e-Usluga Grada Rijeke.

Rad gradske uprave i mjesnih odbora

Sva upravna tijela gradske uprave Grada Rijeke nastavljaju raditi u redovnom radnom vremenu s time da se izravan rad sa strankama svodi na minimum te će se on odvijati primarno putem telefona, pošte ili elektroničke pošte, a samo u iznimnim slučajevima u neposrednom kontaktu sa strankama i to tek nakon unaprijed najavljenog osobnog dolaska.

Stranke koje traže razgovor s referentom ne primaju se u uredima službenika nego isključivo u šalter Sali za licitacije na Titovom trgu 3 i vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16.

Predaja podnesaka za sve odjele gradske uprave obavlja se isključivo u pisarnici na Titovom trgu 3. Šalter-sala Grada Rijeke, Titov trg 3, nastavlja rad na način se stranke primaju u vremenu od 8.30 do 12.00 sati, uz pojačane higijensko-sanitarne mjere te ograničavanje broja stranaka u prostoru.

Ponovno je započelo raspisivanje natječaja za zakup poslovnih prostora.

Javno otvaranje ponuda u postupcima javne nabave odvija se sukladno preporuci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Od 18. svibnja ponovno se dopušta održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora.

Od 27. svibnja ponovno je moguće privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave postojećim (dosadašnjim) korisnicima na način i pod uvjetima određenim Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke.

Odvoz otpada

KD Čistoća je ponovno uspostavila uslugu prikupljanja glomaznog otpada putem baja po mjesnim odborima.

Od 11. svibnja ponovno su se otvorila reciklažna dvorišta Mihačeva Draga i Pehlin. Mobilna reciklažna dvorišta još uvijek neće proraditi.

Od ponedjeljka, 18. svibnja ponovno se uspostavlja usluga prikupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika.

KD Čistoća je izdala upute o odlaganju otpada koje moraju poštivati osobe u samoizolaciji.

Ponovno se otvara radionica za sitne popravke Riperaj

Od ponedjeljka, 1. lipnja ponovno se otvara gradska radionica za sitne popravke Riperaj prema novom, prilagođenom radnom vremenu.

Riperaj je otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati, a utorkom i četvrtkom od 17 do 20 sati.

Način izdavanja računa za vodne usluge

Nakon privremenog prekida očitavanja glavnih vodomjera, u travnju se redovno očitavaju vodomjeri, što znači da će računi biti izdani temeljem očitanog stanja.

Od 1. lipnja 2020. godine KD Vodovod i kanalizacija ponovno započinje s obračunom zateznih kamata na račune za vodne usluge i ostale usluge koji nisu plaćeni do roka njihova dospijeća te se ponovno uvodi primjena mjera ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga zbog nepodmirenja računa za vodne usluge.

Obustava naplate zateznih kamata za zakašnjelo plaćanje za komunalnu naknadu i najamninu

Na najamninu za stanove u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje. Mjera se primjenjuje za navedena plaćanja za ožujak ove godine pa nadalje.

Odgođen rok za podnošenje prijava poreza na kuću za odmor

Omogućena je odgoda roka za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor do 31. kolovoza 2020. godine uz mogućnost odgode na dodatna tri mjeseca ako se trenutne okolnosti nastave.

Šalter sale gradskih komunalnih i trgovačkih društava te RI-Stana

Šalter-sale komunalnih društava Grada Rijeke na adresi Dolac 14 nastavljaju redovni rad na način da će primati stranke uz pojačane higijensko-sanitarne mjere te ograničavanje broja stranaka u prostorima šalter-sala. KD Vodovod i kanalizacija i KD Čistoća rad u šalter salama organiziraju svaki radni dan od 8 do 12 sati.

Šalteri Ri-Stana na adresi R. Šupića 4, do daljnjega će raditi prema prilagođenom radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 8 do 13 te od 14 do 18,30 sati, subotom od 8 do 12 sati. Šalter Ri-Stana u šalter sali komunalnih društava na adresi Dolac 14 otvoren je od 8 do 12 sati. Zaposlenici Ri-Stana dostupni su na tel. 210 710, 373 590 te fax 210 711. Besplatni telefon za dostavu potrošnje plina je 0800 57 77. Također, podaci o potrošnji vodnih usluga i plina mogu se dostaviti i putem online obrazaca. Dokumentacija, odnosno predstavke mogu se dostaviti i putem elektroničke pošte info@ri-stan.hr.

TD Energo ne radi izravno sa strankama. U prizemlju zgrade (Dolac 14) je postavljena kutija u koju se može ubaciti sva dokumentacija (upiti, reklamacije, zahtjevi, projekti i dr.). Navedena kutija se prazni na dnevnoj bazi, a na upite će se odgovoriti prema standardnoj proceduri. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte na podrska@energo.hr ili besplatnog telefona 0800 353 040.

Punionica stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG)

Od 24. lipnja Punionica stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG), kojom u Ulici Milutina Barača 48 upravlja TD Energo, za sve korisnike ponovno radi od 0 do 24 sata.

Sahrane

Temeljem odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od 29. svibnja ukida se ograničenje da posljednjem ispraćaju mogu prisustvovati samo članovi obitelji i predstavnik vjerske zajednice te zabrana objave mjesta i vremena posljednjeg ispraćaja, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Pogrebi, posljednji ispraćaji i polaganje urne i dalje se održavaju uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

KD Kozala ističe kako je dogovor oko organizacije sahrane potrebno je da prethodno najaviti pozivom na broj prijemnog ureda 208-720, 208-721. Ostale informacije dostupne su građanima putem mrežne stranice KD Kozale ili na besplatni broj telefona 0800 248 247.

Kultura

Sve ustanove u kulturi su otvorene, u prilagođenom radnom vremenu i uz poštivanje epidemiološkim mjera. Od 2. lipnja ukinuta je zabrana javnih događanja i okupljanja te se broj ljudi koji mogu biti prisutni na pojedinim javnim događanjima i okupljanjima određuje prema preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zajedno s ostalim protuepidemijskim mjerama.

Rijeka, grad koji u 2020. godini nosi titulu Europske prijestolnice kulture, nakon dvomjesečne prinudne izoliranosti, vraća se u središte pažnje kulturne javnosti, umjetnika i publike. Tijekom srpnja i kolovoza u sklopu Ljetnog programa u Rijeci i okolici održat će se oko 120 pojedinačnih kulturnih događaja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je:

Sport

Sportski objekti koji su u vlasništvu Grada Rijeke ili pod upravljanjem TD Rijeka sport postupno se otvaraju – prvo za sportaše, a potom i za rekreativce. Pogledajte koji su objekti otvoreni za bavljenje rekreacijom, a na mrežnim stranicama Rijeka sporta se informacije stalno ažuriraju.

Korisnici se mole da se prilikom bavljenja rekreacijom pridržavaju svih općih, kao i posebnih epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, radi svoje zaštite te sigurnosti djelatnika objekta:

Od 27. svibnja do 30. lipnja ponovno će se održavati sportska rekreacija za starije osobe na Bazenima Kantrida.

Odlukom Stožera civilne zaštite RH sportska natjecanja moći će se održavati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i od 13. lipnja u zatvorenim objektima.

Program Riječkog sportskog saveza Sportska lektira namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole, dostupan je svima online na YouTube kanalu Riječkog sportskog saveza. Na kanalu će se sukcesivno podići osam knjiga o vrhunskim sportašima i različitim sportovima. Djeca mogu pratiti ilustracije i slušati sportske priče koje čita Danica Juričić Spasović.

Sportska natjecanja moći će se održavati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i od 13. lipnja u zatvorenim objektima. 

Preporuke za kupanje u moru tijekom epidemije

Grad Rijeka osigurao je normalne uvjete za početak korištenja plaža 1. lipnja 2020. godine, kao i njihovo održavanje tijekom sezone kupanja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je 14. svibnja 2020. godine preporuke za kupanje u moru i kopnenim vodama tijekom epidemije COVID-19.

Navedenim preporukama određeno je ponašanje na javnim plažama radi zaštite osoblja i posjetitelja i to:

 • Postava obavijesti i informiranje gostiju na vidljivom mjestu o higijenskim postupcima sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati
 • Dopušten je istovremeni boravak 15 osoba na 100 m² neto površine.
 • Savjetuje se pridržavanje fizičke udaljenosti 1,5 m, a prilikom boravka u vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.
 • Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom
 • U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.
 • Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće).
 • Prostori za usluživanje pića i trgovački sadržaji moraju se pridržavati posebnih uputa koji važe za sve ugostiteljske objekte.
 • Redoviti monitoring voda od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Ljekarne

Ukinuto je ograničenje u izdavanju lijekova za jednog pacijenta.

Od ponedjeljka 11. svibnja ljekarne se vraćaju na stari-novi raspored koji se nalazi na mrežnim stranicama Ljekarni Jadran.

Ljekarna Centar, Riva 18, radi od 0-24 sati, tijekom tjedna i vikenda.

Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije 9. travnja donio je je preporuku da svi pružatelji usluga i svi kupci koriste zaštitne maske ili ostala prekrivala za lice (npr. šal ili maramu) prilikom ulaska u trgovine, pošte, ljekarne, banke i ostale poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost u zatvorenim prostorima te je poželjno koristiti i jednokratne rukavice.

Dežurne ambulante u Cambierievoj

Dom zdravlja Primorsko goranske županije izmješta lokacije slijedećih ambulanti:

Dežurna pedijatrijska ordinacija te prostorija za uzimanje uzoraka krvi za djecu izmještaju se na novu lokaciju u ulici Cambierieva 7 (prostor bivše dječje oftalmologije). Nova lokacija udaljena je svega 50 metara od trenutne lokacije, a raspored rada ostaje nepromijenjen: subotama, nedjeljama  blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 641-045 i 051 336-046.

Dežurna stomatološka ordinacija također se izmješta sa sadašnje lokacije (Cambierieva 7) na adresu Studentska 1 u Rijeci, a također će raditi prema dosadašnjem radnom vremenu: subotama, nedjeljama i blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 494 896.

Dežurna ordinacija obiteljske medicine ostaje u postojećem prostoru (Cambierieva 7) i radi prema dosadašnjem rasporedu: subotama, nedjeljama i blagdanima 8 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 335 588.

Savjetovalište za prehranu dojenčadi

Savjetovalište za prehranu dojenčadi radi 2 sata dnevno, odnosno ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 15 do 17 sati.

Pregledi u ordinacijama Doma zdravlja PGŽ-a

Trenutno je u tijeku obavještavanje pacijenata o pregledima koji nisu bili neophodni u ordinacijama i laboratorijima koje djeluju u sklopu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

S ciljem sprječavanja daljnjeg širenja COVID-19, korisnici su zamoljeni da fizički dolazak u ordinacije svedu na najmanju potrebnu mjeru, uz prethodni kontakt telefonom. Preporučuje se da u narednom razdoblju izabrane liječnike pacijenti kontaktiraju putem telefonskih linija i e-maila. Ukoliko liječnik ustanovi kako je potrebno da pacijent ipak dođe u ordinaciju, dogovorit će s pacijentom termin dolaska uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

Pacijenti su zamoljeni da prije dolaska na naručeni pregled ispune i ponesu sa sobom upitnik za procjenu rizika od zaraze koronavirusom.

Svi kontakti liječnika Doma zdravlja i koncesionara s područja Primorsko-goranske županije nalaze se internetskoj stranici Doma zdravlja PGŽ.

Više o organizaciji rada ambulanti na mrežnim stranicama Doma zdravlja PGŽ.

Darivanje krvi ponovno u riječkoj poliklinici

Jedinica za prikupljanje krvi, koja je za vrijeme koronakrize djelovala u Sveučilišnom kampusu, od ponedjeljka, 1. lipnja ponovno djeluje na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu u riječkoj bolnici.

KBC Rijeka je odlučio kako se zbog smirivanja epidemiološke situacije aktivnosti riječke transfuzije vezane za davalaštvo krvi mogu vratiti u riječku polikliniku.

Radno vrijeme Jedinice za prikupljanje krvi je ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati te srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon 091/4478489, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon 051/213-873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.

KBC Rijeka

Radi pogoršanje epidemiološke situacije i sprečavanja širenja infekcije, od 25. lipnja uvodi se zabrana posjeta pacijentima na svim lokalitetima KBC-a Rijeka. Mjera predostrožnosti donesena je sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji s ciljem smanjenja mogućnosti prenošenja zaraze. Kretanje u bolnici ograničeno je na nužno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Prema naputku za pacijente KBC-a Rijeka od 30. travnja, prije dolaska na pregled u bolnicu potrebno se konzultirati s liječnikom primarne zdravstvene zaštite.

Pacijenti se mole da:

 • na pregled dolaze u zakazano vrijeme, a ne ranije,
 • da dezinficiraju ruke prilikom ulaska u bolnicu,
 • da obvezno nose zaštitnu masku,
 • da drže socijalnu distanciju od najmanje dva metra.

Poštivanjem pravila ponašanja u bolnici smanjit će se gužve u čekaonicama i rizik od potencijalnog prijenosa virusa i drugih bolesti koje se prenose dišnim putem.

Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, koja je zbrinjavala pacijente s blagim simptomima bolesti COVID-19, ponovno djeluje u svojim prostorima. Svi hitni ORL pregledi (radnim danom od 16 sati te vikendom i blagdanom od 0 do 24) obavljaju se na Klinici.

Od ponedjeljka, 4. svibnja 2020. godine dozvoljeno je prisustvovanje partnera na porodu u Klinici za ginekologiju i porodništvo.

Vađenje krvi i laboratorijske pretrage rade se u laboratorijima u prizemlju Poliklinike na lokalitetima Sušak i Rijeka bez prethodnog naručivanja, od ponedjeljka do petka, od 6.30 do 10 sati. Nalazi se preuzimaju od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.30 sati. Privremeno uvedeno radno vrijeme za vađenje krvi subotom se ukida. Informacije se mogu dobiti na tel. 407-102 od 11 do 14 sati.

Više o privremenom radu KBC-a Rijeka.

Psihijatrijska bolnica Lopača

Do daljnjega nisu dopuštene posjete pacijentima.

Trgovine

Preporuke za sprečavanje infekcije u trgovinama

Preporuke za sprečavanje infekcije u trgovinama

Od 15. lipnja radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko i malo te drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice vraćeno je na režim prije proglašenja epidemije.

Od 7. lipnja ukinuta je obvezna pauza od sat vremena između dvije smjene radi izmjene radnika i čišćenja i dezinfekcije prostora za prodavaonice koje rade dvokratno. Naravno, to ne znači da čišćenje i dezinfekcija prostora prodavaonica više nisu potrebni, već je preporuka Stožera civilne zaštite RH da se redovito provode čišćenje i dezinfekcija prostora prodavaonica sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i prodavači i kupci.

Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije 9. travnja donio je je preporuku da svi pružatelji usluga i svi kupci koriste zaštitne maske ili ostala prekrivala za lice (npr. šal ili maramu) prilikom ulaska u trgovine, pošte, ljekarne, banke i ostale poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost u zatvorenim prostorima te je poželjno koristiti i jednokratne rukavice.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 24. travnja donio preporuku da bi nošenje jednokratnih maski na javnim mjestima na kojima se ne može održavati sigurnosna udaljenost moglo bi pomoći smanjenju širenja virusa SARS-CoV-2.

Tržnice

U okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz koronavirus, radno vrijeme tržnica je 15. lipnja vraćeno na ono radno vrijeme koje je vrijedilo prije proglašenja epidemije.

Centralna tržnica

 • otvoreni prostor od 7,00 do 14,00 sati
 • otvoreni prostor – prodaja cvijeća:
 • od 1. studenoga do 31. svibnja od 7,00 do 19,00 sati
 • od 1. lipnja do 31. listopada od 7,00 do 20,00 sati
 • paviljon I. od 7,00 do 14,00 sati
 • paviljon II. od 7,00 do 13,00 sati
 • paviljon III. od 7,00 do 13,00 sati

Tržnica Brajda

 • otvoreni prostor od 7,00 do 15,00 sati,
 • paviljon od 7,00 do 14,00 sati.

Tržnica Zamet

 • Radno vrijeme tržnice Zamet je od ponedjeljka do subote od 07,00 do 17,00 sati

Radno vrijeme tržnica nedjeljom:

otvoreni prostor i paviljoni od 7.00 do 12.00 sati

otvoreni prostor – prodaja cvijeća od 7.00 do 14.00 sati.

Radno vrijeme tržnica blagdanom i praznikom:

 • od 1. lipnja do 31. listopada – nedjeljno radno vrijeme
 • od 1. studenoga do 31. svibnja
 • otvoreni prostor i paviljoni – tržnica ne radi, osim 1. studenog, kad se prodaja cvijeća obavlja od 7,00 do 15.00 sati.
 • ako blagdan traje dva dana, tržnice rade drugi dan blagdana ili praznika po nedjeljnom radnom vremenu.

Odlukom Rijeka plusa, prodaja rabljenih stvari na Tržnici Brajda ponovno se održava, i to od nedjelje, 14. svibnja 2020. godine u vremenu od 7 do 14 sati.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i prodavači i kupci. Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije 9. travnja donio je je preporuku da svi pružatelji usluga i svi kupci koriste zaštitne maske ili ostala prekrivala za lice (npr. šal ili maramu) prilikom ulaska u trgovine, pošte, ljekarne, banke i ostale poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost u zatvorenim prostorima te je poželjno koristiti i jednokratne rukavice.

Online nabava domaćih proizvoda

U e-katalogu Kašetice primorsko-goranske mogu se pronaći kontakti više od stotinu proizvođača – lokalnih OPG-ova – s područja Primorsko-goranske županije. Pretraživanje je moguće po kategorijama proizvoda i po lokaciji proizvođača. Trenutno se prikupljaju podaci svih proizvođača o mogućnostima dostave, cijeni i vrsti proizvoda i obavijestiti građane o svim proizvođačima koji dostavljaju svoje proizvode na kućne adrese.

Lokalni OPG-ovci svoje proizvode nude i na novoj web stranici KupujLokalno.hr.

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo nacionalnu internet tržnicu, koja omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske.

Izdavanje dokumenata i rad policije

Od ponedjeljka, 1. lipnja u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj građani sve upravne poslove mogu obaviti u redovnom radnom vremenu, bez prethodne najave, odnosno naručivanja.

Radno vrijeme šalter sale u sjedištu Policijske uprave u Rijeci, Žrtava fašizma 3 je:

 • od 8 do 15 sati – od ponedjeljka do petka – svi upravni poslovi (prijavništvo, osobne i prometne isprave, poslovi oružja, stranaca i državljanstva),
 • od 8 do 18 sati – utorak – poslovi prijavništva, osobnih i prometnih isprava.

Obavljanje upravnih poslova prilagođeno je trenutnim uvjetima, radi čega se građane upućuju da se pridržavaju svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera (propisana fizička udaljenost i druge) te uputa policijskih službenika na ulazu.

Policijska uprava primorsko-goranska upućuje građane da koriste mogućnosti koje im nudi sustav e-Građanin, što će smanjiti potrebu osobnog dolaska građana u šalter salu i čekanja u redovima, a također i dosljednijem poštivanju epidemioloških mjera, posebice preporučene fizičke udaljenosti.

Podsjetimo, svi građani koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu, zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole i putovnice mogu podnositi elektronički, putem sustava e-Građani. Osim toga, dostavu navedenih isprava građani mogu zatražiti na adresu prebivališta, dakle bez potrebe da dolaze u policiju. Također, građani mogu koristiti i uslugu e-Boravište i e-Suglasnost, kao i druge e-Usluge MUP-a. Više informacija e-uslugama.

Potrebne informacije građani mogu dobiti putem telefona ili elektroničke pošte primorsko-goranska@policija.hr ili pitanja@mup.hr te pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, u rubrici Moji dokumenti.

Pošta

Poslovnice Hrvatske pošte rade skraćeno, a pojedini poštanski uredi privremeno su zatvoreni. Na području Rijeke zatvoreni su poštanski uredi na Kantridi (Pulska 27b), Banderovu (Rudolfa Tomšića 1a), Podmurvicama (Vukovarska 84) i Podvežici (Andrije Peruča 2a).

Od subote, 2. svibnja uvodi se radna subota, a od ponedjeljka, 4. svibnja i produljeno radno vrijeme poštanskih ureda koji su otvoreni.

Više informacija o radu poštanskih ureda na mrežnim stranicama Hrvatske pošte.

Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije 9. travnja donio je je preporuku da svi pružatelji usluga i svi kupci koriste zaštitne maske ili ostala prekrivala za lice (npr. šal ili maramu) prilikom ulaska u trgovine, pošte, ljekarne, banke i ostale poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost u zatvorenim prostorima te je poželjno koristiti i jednokratne rukavice.

Sklapanje braka

Od 29. svibnja svečanosti sklapanja braka i životnog partnerstva mogu prisustvovati i druge osobe, a ne samo obitelj i svjedoci te se ukida zabrana održavanja svadbenih svečanosti. Sklapanje braka i životnog partnerstva, kao i svadbene svečanosti održavat će se uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Skip to content