Kako bi se spriječilo nekontrolirano širenje zaraze korona virusom, Nacionalni stožer civilne zaštite, Ministarstvo zdravstva RH te Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito izdaju preporuke i mjere građanima.

Najbolja obrana od ovog virusa jest održavanje osobne higijene i izbjegavanje bliskih kontakta.

Kako umanjiti rizik od zaraze korona virusom?

Mjere prije svega uključuju pridržavanje higijenskih mjera:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo s ciljem smanjenja rizika od zaraze koronavirusom izradio je posebne preporuke za način ponašanja zaposlenika i kupaca u trgovinama, ugostiteljskim objektima i prijevoznim sredstvima, načinu ponašanja u knjižnicama, muzejima i galerijama, kao i sportaša kojima je dozvoljen trening. Posebne upute namijenjene su starijim osobama i kroničnim bolesnicima:

Mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite

Ostanimo odgovorni (izvor: koronavirus.hr)

Ostanimo odgovorni! (izvor: koronavirus.hr)

Djelatnosti i aktivnosti mogu se odvijati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera te općih preporuka i uputa koje objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Od 13. listopada 2020. provodi se nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene
 • zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnicima, ako su posjete dopuštene
 • vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu
 • zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama
 • zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka
 • gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke
 • zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije
 • zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima
 • zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra
 • vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru
 • gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenom prostoru
 • posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru
 • druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac.

Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Obvezuju se poslodavci i organizatori društvenih, javnih i drugih okupljanja da provode kontrolu korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Ova Odluka ne odnosi se na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

Način organiziranja i ograničavanja okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio dvije odluke kojima se uređuje način organiziranja i ograničenja okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba. Jedna je opća i primjenjuje se na sva okupljanja, a duga je posebna i ograničava neka okupljanja.

Odlukom o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je je prisutno više od 50 sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (objavljene 10. srpnja 2020.12. listopada 2020. i 15. listopada 2020.) svi koji organiziraju okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba imaju obvezu nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112 rijeka112@civilna-zastita.hr, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o okupljanju u kojoj se navodi:

 • svrha, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja
 • podatci osobe za kontakt
 • očekivani broj osoba

Jedino organizatori koji okupljanje prijavljuju nadležnoj policijskoj upravi nisu obvezni slati obavijest i županijskoj službi civilne zaštite.

Također, svi organizatori okupljanja obvezni su voditi pisanu evidenciju sudionika, kako bi se u slučaju da se ustanovi da je netko od sudionika bio zaražen virusom SARS – CoV-2, što efikasnije moglo spriječiti širenje bolesti. Kontrolu provođenja Odluke, kao i pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, provodit će timovi sastavljeni od inspektora civilne zaštite i policijskih službenika.

Dodatnu obvezu traženja suglasnosti od županijskog stožera civilne zaštite stozer.civilna@pgz.hr propisanu Odlukom o ograničavanju društvenih okupljanja (objavljenu 12. listopada 2020.) imaju organizatori okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba, a ne pripadaju nekom vidu sljedećih okupljanja:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe
 • amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
 • kino projekcije,
 • sportska natjecanja
 • okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
 • pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni
 • vjerske obrede
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Organizatori ostalih društvenih okupljanja (koja nisu navedena u popisu iznad) obvezni su, najkasnije 5 dana prije planiranog okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112 zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite. Nadležni Stožer obvezan je, u skladu s trenutnom epidemiološkomm situacijom i procjenom nadležne epidemiološke službe, odgovoriti na podneseni zahtjev u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva za suglasnost.

Društvena okupljanja za koja se odbije tražena suglasnost ili društvena okupljanja za koja je, na temelju ove Odluke, trebala biti zatražena suglasnost, a nije zatražena, ne smiju se održati.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je 13. listopada upute i preporuke za okupljanja, za čiju je provedbu odgovoran organizator okupljanja.

Mjere Stožera civilne zaštite PGŽ

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije od 5. listopada 2020. uvedene su nužne epidemiološke mjere za ovo područje.

Nužne mjere su:

 • obveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove i sl.) te u javnom prijevozu, osim u slučajevima propisanih ili preporučenih izuzeća;
 • na javnim događanjima, manifestacijama i okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti prisutno najviše 500 osoba, a na otvorenim prostorima 1.000 osoba;
 • iznimno je dopušteno organiziranje javnih događanja, manifestacija i okupljanja s većim brojem osoba ako se za svakog sudionika može osigurati sjedeće mjesto uz minimalni razmak od 2 metra, napravi pisani plan odvijanja događanja, manifestacije ili okupljanja, uspostavi redarska služba i imenuje odgovorna osoba te dobije odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite;
 • na svim privatnim okupljanjima i svečanostima (vjenčanja i svadbene svečanosti, sahrane, rođendanske proslave i sl.) može biti prisutno najviše 50 osoba;
 • preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6,00 do 8,30 sati, osim u opravdanim razlozima;
 • preporuka poslodavcima da organiziraju rad od kuće gdje god je to moguće;
 • preporuka poslodavcima da potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kad je to moguće i epidemiološki opravdano;
 • preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanje fizičke distance od 2 metra u svim smjerovima uvijek kada je to moguće.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na području neke jedinice lokalne samouprave, stožer civilne zaštite te jedinice lokalne samouprave može broj osoba propisan za javna događanja, manifestacije i okupljanja odnosno privatna okupljanja i svečanosti dodatno umanjiti.

Za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera zaduženi su stožeri gradova i općina.

Mjere Grad Rijeke

Grad Rijeka je u suradnji sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama donio niz mjera.