Grad Rijeka će i u 2021. godini knjižarama i antikvarijatima smanjiti ugovorene zakupnine za 50%.

Grad Rijeka od lipnja 2012. godine potpomaže sve zakupnike koji su imali sklopljene ugovore za zakup za djelatnost knjižara i antikvarijat s umanjenjem ugovorene zakupnine za 50%, a s ciljem olakšanja poslovanja zakupnicima uslijed teške ekonomske situacije u gospodarstvu koja se najviše odrazila na nakladničko-knjižničarski sektor.

Navedenom mjerom umanjenja zakupnine u 2020. godini obuhvaćeno je sedam knjižara i dva antikvarijata.

U razdoblju od lipnja 2012. godine do konca 2020. godine Grad je kroz mjeru umanjenja zakupnine podupro navedene djelatnosti s iznosom od oko 7,7 milijuna kuna, što zapravo predstavlja iznos koji Grad u navedenom periodu nije uprihodovao s osnova zakupnine. U 2021. godini primjenom mjere uprihodovat će 857 tisuća kuna manje.

Iako je Planom mjera za pokriće manjka i smanjenja obveza Grada Rijeke planirano da se u 2021. godini više ne umanjuje zakupnina knjižarama i antikvarijatima, budući da i nadalje postoji potreba da se gospodarskim subjektima koji se bave navedenim djelatnostima omoguće povoljniji uvjeti zakupa zbog pandemije uzrokovane korona virusom (COVID – 19), a sve s ciljem olakšanja poslovanja zakupnicima i zadržavanja radnih mjesta, mjera će se nastaviti provoditi i u sljedećoj godini.