Grad Rijeka već dugi niz godina financira programe i projekte partnerskih organizacija (ustanova i udruga) kako bi građanima osigurao višu razinu socijalne i zdravstvene zaštite.

Temeljem godišnjeg javnog poziva za prikupljanje ponuda za projekte/programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi sufinanciraju se programi i projekti iz tri osnovna područja:

  • socijalna djelatnost
  • zaštita zdravlja
  • zaštita životinja.

Prednost imaju projekti/programi koji su sukladni Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.- 2020.

Cilj javnog poziva je uspostava suradnje sa stručnom javnosti i civilnim sektorom na zaštiti i unaprjeđivanju zdravlja građana te socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti pojedinih posebno osjetljivih skupina građana (branitelji i stradalnici rata, osobe starije dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, beskućnici, žrtve nasilja i sl.).

Dokumenti

Provoditelji izabranih programa i projekata dužni su podnositi financijska i programska izvješća ugovorom definiranom dinamikom.