Grad Rijeka već dugi niz godina financira programe i projekte partnerskih organizacija (ustanova i udruga) kako bi građanima osigurao višu razinu socijalne i zdravstvene zaštite.

Projekti/programi udruga u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Temeljem godišnjeg javnog poziva za prikupljanje ponuda za projekte/programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi sufinanciraju se programi i projekti iz tri osnovna područja:

  • socijalna djelatnost,
  • zaštita zdravlja,
  • zaštita životinja.

Prednost imaju projekti/programi koji su sukladni strateškim dokumentima Grada Rijeke.

Cilj javnog poziva je uspostava suradnje sa stručnom javnosti i civilnim sektorom na zaštiti i unaprjeđivanju zdravlja građana te socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti pojedinih posebno osjetljivih skupina građana (branitelji i stradalnici rata, osobe starije dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, beskućnici, žrtve nasilja i sl.).

Projekti/programi ustanova u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano surađuje i su/financira provedbu
projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima, a koje provode razne ustanove te Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Projekti/programi pružatelja usluge socijalnog mentorstva

Temeljem javnog natječaja izabrani su projekati/programi pružatelja usluge socijalnog mentorstva.

Usluga socijalnog mentorstva je jedna od vrsta socijalnih usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi te predstavlja uslugu kojom se određenim kategorijama socijalno ugroženih osoba pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njihovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika te bolju integraciju u zajednicu u kojoj žive.

Projekti/programi pružatelja rane razvojne podrške djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima

Temeljem javnog natječaja izabrani su projekati/programi pružatelja rane razvojne podrške djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Usluga rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima je jedna od vrsta socijalnih usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi te pretpostavlja uslugu stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće.

Dokumenti

Provoditelji izabranih programa i projekata dužni su podnositi financijska i programska izvješća ugovorom definiranom dinamikom.