Branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata kao posebno zaslužna kategorija građana ostvaruju niz pogodnosti u okviru zadovoljavanja osnovnih stambenih potreba, zapošljavanja, prijevoza, parkiranja i sl.

Stanovanje i gradnja

Grad Rijeka na različite načine pomaže stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata. Sukladno propisanim uvjetima, posebnim za svaku kategoriju podrške, branitelji, članovi njihovih obitelji i stradalnici rata mogu ostvariti pravo na:

  • oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
  • oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
  • dodatni bodovi prilikom uvrštavanja na Listu prioriteta za davanje stanova u najam
  • dodatni bodovi prilikom uvrštavanja na Listu prvenstva za kupovinu stana sagrađenog po programu društveno poticane stanogradnje
  • kupnja stana u vlasništvu Grada Rijeke koji su u najmu hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • za potrebe stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Grad će, sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ustupiti bez naknade građevinsko zemljište

Zakup poslovnog prostora

Pravo prvenstva na natječaju za zakup poslovnog prostora te tunelskih skloništa prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prednost pri zapošljavanju

Sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, branitelji i članovi njihovih obitelji ostvaruju prednost pri zapošljavanju u Gradu Rijeci.

Prijevoz i parkiranje

  • Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej
  • pravo na povlaštenu kartu za parkiranje (za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata) više na mrežnim stranicama Rijeka plusa.

Služba traženja

Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu, uključujući i pitanja u vezi Drugog svjetskog rata (provjere i izdavanje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu i internaciji).