“Rijeka u Domovinskom ratu” autora Dragana Ogurlića knjiga je koja na dokumentiran način, riječju autora i brojnih sugovornika, većinom ratnih zapovjednika i vodećih ljudi Rijeke i regije od 1991. do 1995. godine, vjerno prikazuje stanje u ratnoj Rijeci i najbližoj ličkoj bojišnici. Ovo je priča o tom herojskom vremenu.
Rijeka u Domovinskom ratuKnjiga govori o pripremama, narastanju, razvoju i ratnom djelovanju brojnih ratnih postrojbi šireg riječkog područja, ratnog saniteta, opće logistike, duhovne skrbi, kao i prihvata i brige za oko 40 tisuća prognanika i izbjeglica, zaključno s oslobodilačkim akcijama “Bljesak” i “Oluja”.

Knjiga se može nabaviti u knjižarama.

Izdavač: Grad Rijeka
Stranica: 554, poglavlja: 24,
Fotografija i ilustracija: cca 700; autori: Silvano Ježina, Srđan Vrančić, Miljenko Klepac, Dragan Ogurlić, Dragan Borčić i drugi
Recenzent: Anton Tus, general zbora u mirovini
Karte: Stanislav Linić, brigadir, GS OS RH
Likovno oblikovanje: Ivica Oreb
Naklada: 2.500 primjeraka
Tisak: Denona Zagreb

Sadržaj po poglavljima:

 • Uvod, Rijeka u Domovinskom ratu
 • Policijska uprava primorsko-goranska, Specijalna jedinica policije “Ajkule”
 • Riječka 111. brigada Hrvatske vojske
 • Krčka bojna 111. brigade HV-a
 • Dragovoljačka 29. satnija “Sv. Juraj”
 • Teritorijalna obrana i narodna zaštita Općine Rijeka
 • Riječka 128. brigada HV-a “Sveti Vid”
 • Protuzračna obrana – 101. LAP PZO (203. brigada PZO)
 • Centar za obavješćivanje 985
 • JNA: Prijetnje razaranjem Rijeke
 • KBC Rijeka i civilno zdravstvo u Domovinskom ratu
 • Riječki Crveni križ 1991.-1996.
 • Pisma gardistima na bojištu
 • 155. Crikvenička brigada HV-a
 • 138. Goranska brigada HV-a
 • 118. Brigada HV-a Gospić
 • 9. gardijska brigada HV-a
 • 71. bojna Vojne policije
 • 8. Domobranska pukovnija HV-a Rijeka-Opatija
 • Crkva u vojsci (duhovna pastva HV-a)
 • 305. logistička baza Rijeka
 • 133. brigada HV-a Otočac
 • Riječani na dubrovačkom bojištu
 • Poginuli i stradali pripadnici hrvatske vojske i policije u Domovinskom ratu s područja PGŽ-a