U okviru psihosocijalne zaštite stradalnika rata financira se Centar za psihološku pomoć stradalnicima Domovinskog rata pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, te projekti i programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata.

Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata

Nositelj programa je Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka, odnosno Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata.

Korisnici programa su hrvatski ratni vojni invalidi, razvojačeni hrvatski branitelji, djeca, roditelji i supruge razvojačenih i poginulih hrvatskih branitelja, ratni vojni invalidi, povratnici, civilne žrtve rata, djeca civilne žrtve rata.

Program podrazumijeva sljedeće intervencije: informiranje, savjetovanje, rehabilitaciju, bračne tretmane, obiteljske tretmane, kreativne radionice za djecu, informacije o poticajnim mjerama zapošljavanja kao i izdavanje propisanih obrazaca te kontrola istih, informativne aktivnosti u medijima, edukaciju stručnjaka na programu, mobilnu intervenciju timova na terenu u slučaju kriznih stanja te zbrinjavanje ove populacije u suradnji s ostalim institucijama, kontakte s udrugama te suradnju s klubovima branitelja.

Intervencije se provode u Centru za psihosocijalnu pomoć i na terenu uz pomoć mobilnog tima. U provođenju programa sudjeluju profesionalci – stručnjaci iz područja zdravstvene, pravne, socijalne, defektološke i psihološke djelatnosti. U provođenju terapijskog postupka uključeni su obiteljski liječnici, patronažne sestre i socijalni radnici, a klubove branitelja vode stručni djelatnici i rehabilitirani korisnici.

Podrška radu udruga proizašlih iz Domovinskog rata te Drugog svjetskog rata

Grad Rijeka daje podršku projektima i programima udruga proizašlih iz Domovinskog rata te iz Drugog svjetskog rata koje na različite načine skrbe za svoje članove: pružaju im mogućnost okupljanja oko zajedničkih interesa, psihosocijalnu potporu, organiziraju različita sportska natjecanja i slično.

  • Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ
  • Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ
  • Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke
  • Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke
  • Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
  • Udruga civilnih invalida rata grada Rijeke
  • Udruga Hrvatski domobran Rijeka
  • Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske