Posebnu pažnju osobe treće životne dobi posvećuju očuvanju zdravlja. Grad Rijeka u tome im pomaže vodeći računa o razvoju zdravih stilova života.

Iako stariju dob često prate brojni zdravstveni problemi, sve je više dokaza da osobe u toj životnoj dobi imaju više tjelesne i psihičke snage nego što zamišljamo. Jedan od ciljeva Grada Rijeke je pomoći da to čim duže tako i ostane.

Zdravi stilovi života (kretanje, rekreacija, pravilna prehrana i slično) pomažu očuvati zdravlje i popraviti postojeće tegobe. U Rijeci su tako dostupni različiti programi, namijenjeni između ostaloga i osobama treće životne dobi, koji u cilju imaju upravo očuvanje zdravlja i kvalitetu života.

U nastavku saznajte nešto više o programima i projektima namijenjenim osobama starije životne dobi te udrugama, institucijama i pojedincima koji ih organiziraju. Za dio ovih programa Grad Rijeka pruža financijsku i druge oblike potpore, te su stoga za građane potpuno ili djelomično besplatni. 

Svi navedeni projekti i programi dostupni su osobama treće životne dobi kako bi se osigurala njihova psihosocijalna zaštita i zaštita zdravlja

 

Ponedjeljak, 13. svibanj 2024.

Ciklus predavanja Hartera – Tvornica papira u Rijeci u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob

U utorak 14. 5., u 17 sati u Prirodoslovnom muzeju (Lorenzov prolaz 1) započinje ciklus predavanja Hartera – Tvornica papira u Rijeci u programa Sklopu Sveučilišta za 3. dob. Program je namijenjen osobama starijima od 55 godina s minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Prijave su obavezne na email adresu 3dob@uniri.hr s podacima ime i prezime, stručna sprema, godina rođenja, adresa, email i telefon radi ograničenog broja mjesta.

Više informacija

Ponedjeljak, 8. travanj 2024.

Predavanje u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob povodom Međunarodnog dana dječje knjige

Povodom Međunarodnog dana dječje knjige, u srijedu, 10. travnja u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u učionici 138 u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik održat će predavanje Mašta i zbilja u slikovnicama Davida Litchfielda. Predavanje je namijenjeno starijima od 55 godina s minimalno završenom srednjom školom. Sudjelovanje je besplatno i nisu potrebne prijave.

Više informacija