Posebnu pažnju osobe treće životne dobi posvećuju očuvanju zdravlja. Grad Rijeka u tome im pomaže vodeći računa o razvoju zdravih stilova života.

Iako stariju dob često prate brojni zdravstveni problemi, sve je više dokaza da osobe u toj životnoj dobi imaju više tjelesne i psihičke snage nego što zamišljamo. Jedan od ciljeva Grada Rijeke je pomoći da to čim duže tako i ostane.

Zdravi stilovi života (kretanje, rekreacija, pravilna prehrana i slično) pomažu očuvati zdravlje i popraviti postojeće tegobe. U Rijeci su tako dostupni različiti programi, namijenjeni između ostaloga i osobama treće životne dobi, koji u cilju imaju upravo očuvanje zdravlja i kvalitetu života.

U nastavku saznajte nešto više o programima i projektima namijenjenim osobama starije životne dobi te udrugama, institucijama i pojedincima koji ih organiziraju. Za dio ovih programa Grad Rijeka pruža financijsku i druge oblike potpore, te su stoga za građane potpuno ili djelomično besplatni. 

Svi navedeni projekti i programi dostupni su osobama treće životne dobi kako bi se osigurala njihova psihosocijalna zaštita i zaštita zdravlja