Kako bi se zaštitio životni standard osoba umirovljenika i starijih osoba, Grad Rijeka u suradnji s komunalnim društvom Autotrolej omogućava besplatan ili povoljniji prijevoz.

Besplatan javni prijevoz za osobe starije od 65 godina

Besplatnu godišnju pokaznu kartu, koja vrijedi za neograničen broj vožnji na svim zonama i linijama na kojima uslugu prijevoza pruža komunalno društvo Autotrolej, imaju i određene kategorije osoba starijih od 65 godina.

U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke, u prvom redu, besplatan javni prijevoz omogućen je građanima starijim od 65 godina koji imaju osobne mjesečne prihode niže od 2.000,00 kuna. Također, starije osobe, neovisno o prihodima, imaju pravo na besplatnu godišnju kartu ako imaju određeni oblik oštećenja organizma i uz to teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti; stradalnici su rata ili višestruki darivatelji krvi.

Povoljniji javni prijevoz za osobe starije od 65 godina ovisno o visini primanja

Za osobe starije od 65 godina koje ne ispunjavaju niti jedan od ovih uvjeta, KD Autotrolej još od 2010. godine izdaje godišnje 65+ karte, čija je cijena određena u četiri kategorije ovisno o visini primanja, odnosno dohodovnom cenzusu.

Besplatan ili povoljniji prijevoz za umirovljenike i nezaposlene starije osobe mlađe od 65 godina

Osoba mlađa od 65 godina koja ima status nezaposlene ili radno neaktivne osobe (isključivo umirovljenik, kućanica ili radno nesposobna odrasla osoba), ispunjava li uvjete iz Socijalnog programa Grada Rijeke, može ostvariti besplatan javni prijevoz ili mogućnost kupnje mjesečne pokazne karte po znatno povoljnijoj cijeni od redovne cijene (50% cijene).