Građanima starijima od 65 godina koji imaju osobne mjesečne prihode niže od 2.000,00 kuna Grad Rijeka osigurava besplatan javni prijevoz, a za ostale starije od 65 je cijena karte određena u četiri kategorije ovisno o visini primanja.

Za osobe starije od 65 godina KD Autotrolej još od 2010. godine izdaje godišnje 65+ karte, čija je cijena određena u četiri kategorije ovisno o visini primanja, odnosno dohodovnom cenzusu.

S ciljem zaštite životnog standarda građana Rijeke starijih od 65 godina, Grad Rijeka osigurava besplatan prijevoz na linijama unutar zona u kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej građanima koji imaju osobne mjesečne prihode niže od dvije tisuće kuna.

Godišnje 65+ karte izdaju se na ime fizičke osobe, a mogu je kupiti sve osobe starije od 65 godina života koje imaju prijavljeno prebivalište i trajno boravište na području Rijeke, ali i Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

TORPEDO kartica

Korisnicima javnog gradskog prijevoza starijim od 65 godina od 2016. godine, uz postojeće gradske kartice, na raspolaganju je i nova TORPEDO kartica KD Autotroleja na koje mogu upisati svoje godišnje pravo.

Torpedo kartica je kartica prava (služi samo za korištenje usluga KD Autotrolej), te nema platnu funkcionalnost. Za razliku od prepaid kartica koje vrijede 3 godine, Torpedo kartica će vrijediti 4 godine.

Korisnici koji su tek sada stekli uvijete za izdavanje godišnje 65+ karte za prijevoz, novu karticu (Torpedo ili gradsku karticu) plaćaju 15 kuna.

Izrada novih Torpedo kartica i upis prava moguća je na prodajnim mjestima KD Autotrolej – Jelačićev trg, Delta i Školjić 15 (radnim danom od 6.30 do 19.30 sati, te subotom od 6.30 do 16.30 sati), te Opatija (radnim danom od 8 do 15.30 sati, te subotom od 8 do 12.30 sati). Prodajno mjesto u šalter Sali Grada Rijeke (Titov trg 3) radi radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, dok prodajno mjesto Ri-Info na Korzu (Korzo 18b) radi radnim danom od 8 do 20 sati, te subotom od 9 do 13 sati.

Potrebni dokumenti

Na prodajnim mjestima KD Autotrolej i u mjesnim odborima Grada Rijeke korisnici godišnjih iskaznica 65+ prilikom izrade moraju donijeti:

  • osobnu iskaznicu
  • OIB
  • odrezak od mirovine ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju da ne primaju mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje moraju podignuti potvrdu da ne ostvaruju mirovinu).
  • Osobe starije od 65 godina, a koje su još uvijek u radnom odnosu za izradu iskaznice moraju donijeti potvrdu o dohotku ili zadnju platnu listu
  • fotografiju

Više na internetskim stranicama KD Autotrolej.