Matica umirovljenika Rijeke je neprofitna, nestranačka i humanitarna udruga.

Osnovna djelatnost Matice umirovljenika Rijeke je okupljanje umirovljenika i osoba treće životne dobi, briga i skrb za potrebite.

U Maticu se može učlaniti svaki umirovljenik uz predočenje odreska od mirovine ili rješenja o mirovini. Članovi Matice mogu postati i druge radno neaktivne osobe starije od 65 godina, koje tijekom života nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Matica umirovljenika Rijeka u suradnji s Gradom Rijeka provodi niz programa namijenjenih osobama treće životne dobi.

Zahvaljujući toj suradnji 2014. godine pokrenuta je web stranica Penzići, namijenjena osobama treće životne dobi.

Suradnjom Udruge umirovljenika Rijeke (sada Matica umirovljenika) i Grada Rijeke još je 2007. godine nastao letak namijenjen svim riječkim umirovljenicima koji još uvijek nisu članovi ove udruge. Letak ukratko opisuje što se može dobiti u spomenutoj udruzi, na koji način i na kojim mjestima.

Petak, 20. prosinac 2019.

Predstavljena brošura projekta RISPEKT

U organizaciji Matice umirovljenika grada Rijeke, a uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture, u Klubu umirovljenika Centar održano je predstavljanje tiskanog izdanja brošure projekta Rispekt.

Više informacija