Od srijede, 5. listopada 2022. godine, započinju prijave za novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva Grada Rijeke za ciljane skupine građana.

Grad Rijeka putem Zavoda za informatičku djelatnost organizira novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva namijenjenih osobama koje imaju prebivalište na području Grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Građani se na besplatni informatički tečaj mogu prijaviti od 5. listopada, na telefon 327-155, svakog radnog dana od 9 do 16 sati do popune grupa.

Broj polaznika po grupama je od 8 do 12 osoba, a ukupan broj polaznika u ovom ciklusu besplatnog informatičkog tečaja ograničen je na 67.

Tečaj će se održavati u Centru tehničke kulture, Školjić 6, u trajanju od 20 školskih sati.

Osobe koje nakon zaključenja prijava budu izabrane kao potencijalni kandidati, prilikom upisa u tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa).O početku rada njihove grupe, polaznici će naknadno biti telefonski obaviješteni.

Dokumentacija koju treba priložiti prilikom upisa:

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine
  • osobe s invaliditetom jedno od navedenih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad; rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana koje je do sada završilo preko 4000 polaznika.