Otvaranje različitih mogućnosti aktivnog sudjelovanja osoba starije dobi u životu šire zajednice korisno je za sve članove društva.

Socijalna uključenost osoba starije dobi u život zajednice jedan je od pokazatelja stupnja razvoja društva, ali ona i snažno utječe na mentalno zdravlje pojedinaca starije dobi, stoga je Grad Rijeka nastoji očuvati i potaknuti.

S tim ciljem razvijen je niz programa i projekata namijenjenih osobama starije životne dobi.