Otvaranje različitih mogućnosti aktivnog sudjelovanja osoba starije dobi u životu šire zajednice korisno je za sve članove društva.

Socijalna uključenost osoba starije dobi u život zajednice jedan je od pokazatelja stupnja razvoja društva, ali ona i snažno utječe na mentalno zdravlje pojedinaca starije dobi, stoga je Grad Rijeka nastoji očuvati i potaknuti.

S tim ciljem razvijen je niz programa i projekata namijenjenih osobama starije životne dobi.

 

Petak, 20. prosinac 2019.

Predstavljena brošura projekta RISPEKT

U organizaciji Matice umirovljenika grada Rijeke, a uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture, u Klubu umirovljenika Centar održano je predstavljanje tiskanog izdanja brošure projekta Rispekt.

Više informacija

 

Skip to content