Otvaranje različitih mogućnosti aktivnog sudjelovanja osoba starije dobi u životu šire zajednice korisno je za sve članove društva.

Socijalna uključenost osoba starije dobi u život zajednice jedan je od pokazatelja stupnja razvoja društva, ali ona i snažno utječe na mentalno zdravlje pojedinaca starije dobi, stoga je Grad Rijeka nastoji očuvati i potaknuti.

S tim ciljem razvijen je niz programa i projekata namijenjenih osobama starije životne dobi.

 

Četvrtak, 5. ožujak 2020.

Proljetni ciklus predavanja Sveučilišta za 3. dob

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi proljetni ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Više informacija

Petak, 20. prosinac 2019.

Predstavljena brošura projekta RISPEKT

U organizaciji Matice umirovljenika grada Rijeke, a uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture, u Klubu umirovljenika Centar održano je predstavljanje tiskanog izdanja brošure projekta Rispekt.

Više informacija