U sklopu programa Sveučilišta za 3. dob u srijedu u 17 sati na adresi Delta 5 u zgradi Ivexa održat će se terenska nastava – predavanje doc. art. Ide Križaj Leko „Dostatna arhitektura“.

Dostatna arhitektura odnosni se na arhitekturu koja za cilj ima stvaranje prostornog okvira nekog društvenog problema što je i njena jedina vrijednost. U vremenima kada je arhitektura dominantno postala financijski instrument i imovina, njena društvena vrijednost ili je izostala, ili je pala u drugi plan čak i u onim situacijama kada iza nje stoji javna institucija i javni novac. Stvaranje doma ili pak strateškog okvira za socijalno ugrožene, primjeri su kroz koje će se dotaknuti dostatnost, tj. dovoljnost arhitekture koju je potrebno ponovno oživiti i primijeniti kao ideju u vremenu konstantnih kriza i nejednakosti.

Doc. art. Ida Križaj Leko arhitektica je koja nakon 13 godina samostalnog, a ponekad i grupnog rada na arhitektonsko-umjetničkim projektima preusmjerava svoje profesionalno djelovanje kroz javnu instituciju – Sveučilište u Rijeci. Godine 2022. postaje voditeljica i docentica na interdisciplinarnom sveučilišnom specijalističkom studiju –  Urbani studiji kojeg provodi DeltaLab – Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci u kojem je na poziciji zamjenice predstojnika.

U koautorstvu s arhitekticom Anom Boljar, osvaja nagradu ”Bernardo Bernardi” za projekt ”Rihub – rasadnik kreativnog g.rada” za najuspješnije ostvarenje na području unutrašnjeg uređenja 2018. godine.

Od 2016. do 2020. stručni je suradnik za arhitekturu u programskom pravcu Slatko i slano u sklopu projekta Rijeka 2020 – EPK kojeg provodi sveučilišni centar DeltaLab.

Autorica je arhitekture izložbe i dio multidisciplinarnog kustoskog tima izložbe ”Fiume Fantastika: Fenomeni grada” postavljene u zgradi Exportdrva gdje je i glavni projektant njene rekonstrukcije i prenamjene. Godine 2021. s projektom ”Togetherness/togetherless”, kao dio autorskog tima i autor postava izložbe, predstavlja Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu – 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture.

Najrecentnija izvedba, uređenje prostora na riječkim Pećinama za program ”Moje mjesto pod suncem”, gdje je u ulozi koautora, mentora i voditelja uređenja, nominirana je za nagradu ”Bernardo Bernardi” za najuspješnije ostvarenje na području unutrašnjeg uređenja 2022. godine i nagradu Europske unije za suvremenu arhitekturu / Mies van der Rohe Awards (EUmies Awards) u 2024. godini.

Predavanja u sklopu programa Sveučilište za 3. dob namijenjena su starijima od 55 godina s minimalno završenom srednjom školom. Sudjelovanje je besplatno i nisu potrebne prijave.

Sveučilište za 3. dob program je Sveučilišta u Rijeci koji se provodi uz financijsku potporu Grada Rijeke – Odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unaprjeđenje kvalitete života.

Upute za dolazak na adresu  Delta 5, zgrada Ivexa možete naći na linku.