U svrhu unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, Grad Rijeka, Rijeka sport i Matica umirovljenika grada Rijeke članovima udruge omogućavaju korištenje Bazena Kantrida za potrebe rekreativnih programa starijih osoba, tri puta tjedno, i to bez plaćanja naknade za termine korištenja.

Članovi Matice jednom tjedno mogu sudjelovati u organiziranoj sportskoj rekreaciji koju na Bazenima Kantrida provode Riječki sportski savez i Nastavni zavod za javno zdravstvo. Organizirana rekreacija uključuje mjerenje krvnog tlaka, razna tematska predavanja i usluge fizioterapeuta. Također, članovima Matice omogućeno je korištenje bazena uz stručno vodstvo te drugi rekreativni programi koji obuhvaćaju učenje različitih znanja i vještina (umijeće padanja, kretanja i slično), kao i slobodno provođenje vremena na bazenu.

Kontakt: Matica umirovljenika grada Rijeke, tel: 051/212-109, e-mail: udruga_umirovljenika@ri.t-com.hr