U Rijeci i okolici postoji niz mogućnosti za rekreaciju, kako u prirodi, tako i na sportskim terenima te u okviru raznih programa rekreacije.

Rekreacija predstavlja osvježenje za tijelo, i podrazumijeva zabavu i ugodu u aktivnom provođenju slobodnog vremena. Iznimno je bitna u njegovanju zdravih stilova života. Može se provoditi u prirodi, na sportskim terenima, u objektima sporta i rekreacije, ali i na drugim mjestima.