Park Jože Vlahovića – Skate park

Park smješten na Krnjevu koji je uz redovne parkovne sadržaje najpoznatiji po tome što je prvi i za sad jedini službeni skate park u Rijeci. Odabran za tu namjenu zbog svoje prirodne neravne konfiguracije, skate park je rezultat projekta “Mali uče velike” kojim se mladi uključuju u proces osmišljavanja javnih površina radi zadovoljavanja svojih potreba.