Popis parkova uređenih u Rijeci i trase Riječkih šetnica

Grad Rijeka kontinuirano planira i uređuje parkovne površine u Rijeci, a projekt Riječkih šetnica omogućio je građanima rekreaciju, edukaciju, upoznavanje s florom i učenje snalaženju u prostoru. Šetnice služe i kao dopuna turističke ponude grada Rijeke