Cilj projekta je potaknuti građane svih dobnih skupina, posebice djecu i mlade, na aktivno bavljenje sportom

HOD je jedinstveni naziv za nacionalnu sportsku manifestaciju koja se obilježava 10. rujna, na dan je osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj projekta je potaknuti građane svih dobnih skupina, posebice djecu i mlade, na aktivno bavljenje sportom.

Proslava Hrvatskog olimpijskog dana, koja u Rijeci posljednjih godina uključuje demonstraciju olimpijskih i drugih sportova, događa se na početku školske godine, u vrijeme kad se djeca uz podršku roditelja odlučuju u koju će se sportsku aktivnost upisati.

Grad Rijeka se od samog početka, točnije od 2007. godine uključio u obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana u suradnji s Riječkim sportskim savezom i Zajednicom sportova Primorsko-goranske županije.

Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora.