Prostorije  Boksačkog kluba Rijeka  nalaze se na Mlaci na adresi Milutina Barača 16 b.
Vlasnik objekta je Grad Rijeka. Objektom upravlja Boksački klub Rijeka.

Bruto tlocrtna površina građevine iznosi 393 m2. Objekt je s centrom grada povezan autobusnim linijama br. 1, 1a, 2.

Osnovna namjena objekta je za sportsku granu boks.

Osnovni prostorni sadržaj je sportska trening dvorana, a pomoćni prostorni sadržaji su svlačionice, sanitarije, uredski prostor, te buffet.