Dvorana mladosti nalazi se na Trsatu. Dvorana je izgrađena 1973. Bruto razvijena površina građevine iznosi 5.458 m², a razvijena površina građevine odnosno u tlocrtu 9.110 m². Površina vanjskog prostora je 10.486 m², a površina partera iznosi 1.260 m². Dvorana je sa središtem grada povezana autobusnom linijom br. 2, a s Donjom Vežicom i Pećinama linijom 1B.

Osnovna namjena dvorane je za sportove: rukomet, košarku, odbojku, judo, dizanje utega, karate, badminton, biljar. Također, dvorana se koristi i za koncerte, sajmove, tribine, turnire, revije, rekreaciju i sl.

Glavni dio dvorane čine glavno borilište, dvije male dvorane za zagrijavanje, dvorana za judo, karate, dizanje utega i sala za biljar, a u sklopu Dvorane mladosti nalaze se i 4 svlačionice, 2 fitness centra, uredski prostori Rijeka sporta i sportskih udruga, press-centar te ugostiteljski sadržaji i prodajni prostori. Kapacitet gledališta je 2.960 sjedećih i 1.000 stajaćih mjesta.

U suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost Grada Rijeke u Dvorani mladosti, kao i na dijelu Trsata oko Trsatske gradine i Trsatskog svetišta omogućen je besplatni bežični pristup internetu.

Prilagođenost objekta osobama s invaliditetom.