U samom gradu postoje brojni sportski objekti, a u okolici Rijeke i atraktivne sportsko-rekreacijske lokacije.