Sportski objekti koriste se prvenstveno za potrebe sporta, no moguće ih je unajmiti i za rekreaciju te održavanje različitih priredbi

Sportski objekti koriste se prvenstveno za potrebe sporta (treninzi, odigravanje utakmica i organizacija sportskih priredbi i natjecanja), no moguće ih je unajmiti i za rekreaciju te održavanje različitih priredbi.

Sportske udruge – korisnici programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke i Rijeka sporta koriste bez plaćanja naknade.

Za korištenje sportskih objekata za druge svrhe, temeljem Odluke o davanju na korištenje sportskih objekata (Službene novine Grada Rijeke Primorsko-goranske županije 12/99, 41/05), potrebno je podnijeti zahtjev te platiti naknadu.

Privremeno korištenje poslovnog i športskog prostora u ustanovama odgoja i školstva.