Sportsko rekreacijski centar Sušak nalazi se u blizini centra grada na adresi Ružićeva 9. Vlasnik objekta je Grad Rijeka. Objektom upravlja Udruga sportske rekreacije Sušak.
Objekt je izgrađen 1929. godine. Bruto tlocrtna površina građevine iznosi 1.557 m2.

Osnovna namjena objekta je za rekreaciju.

Osnovni prostorni sadržaj je dvorana, a pomoćni prostorni sadržaji su svlačionice, sanitarije, uredski prostor i kotlovnica.