Sportsko rekreacijski centar Sušak nalazi se u blizini centra grada na adresi Ružićeva 9. Vlasnik objekta je Grad Rijeka. Objektom upravlja Udruga sportske rekreacije Sušak.
Objekt je izgrađen 1929. godine. Bruto tlocrtna površina građevine iznosi 1.557 m².

Osnovna namjena objekta je za rekreaciju.

Sportsko rekreacijski centar Sušak

Osnovni prostorni sadržaj je dvorana, a pomoćni prostorni sadržaji su svlačionice, sanitarije, uredski prostor i kotlovnica.